Kaupungin metsätyöt talvella 2022–2023

Keravan kaupunki kaataa kuivuneita kuusia talvella 2022–2023. Metsätyönä kaadettavia puita ei voi luovuttaa polttopuiksi kuntalaisille.

Keravan kaupunki tekee metsätöitä talvella 2022–2023. Talven aikana kaupunki kaataa kaupungin alueella olevia kuivuneita kuusia. Osa kaadettavista puista on kuivunut kirjanpainajakuoriaisten tuhojen vuoksi ja osa on kuivien kesien kuivattamia.

Kuivuneiden kuusien lisäksi kaupunki poistaa esimerkiksi Kannistonkadun varrella olevia, katuvalaistuksen edessä olevia puita. Puut pyritään kaatamaan roudan aikaan, jolloin kaatotyöt jättävät mahdollisimman vähän jälkiä maastoon.

Osa talven 2022–2023 aikana kaadettavista kuusista kuuluu metsätöiden kauppaan ja osaa hyödynnetään kierrätysmateriaalina erilaisissa viherrakennuskohteissa, minkä vuoksi kaupunki ei voi luovuttaa niitä polttopuiksi kuntalaisille.

Kaupunki tekee talven aikana tarpeen mukaan myös muita yksittäisiä puiden kaatotöitä, joiden kohdalla kaupunki voi edelleen jättää polttopuita kuntalaisille mahdollisuuksien mukaan. Kuntalaiset voivat kysellä polttopuita lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi.

Lisätietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta löydät verkkosivuiltamme: Viheralueet ja ympäristö.