Keravan kaupunki on varautunut erilaisiin vaara- ja häiriötilanteisiin

Keravan kaupungin kulisseissa on kevään aikana tehty erilaisia varautumiseen ja valmiuteen liittyviä toimenpiteitä. Turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio kuitenkin painottaa, että kuntalaisilla ei edelleenkään ole syytä olla huolissaan oman turvallisuutensa puolesta:

“Elämme Suomessa perusvalmiudessa, eikä meihin kohdistu mitään välitöntä uhkaa. Varautuminen erilaisiin vaara- ja häiriötilanteisiin on silti tärkeää, jotta osaamme toimia tilanteen niin vaatiessa.”

Komokallio kertoo, että Kerava on varautunut erilaisiin vaara- ja häiriötilanteisiin muun muassa kouluttamalla kaupungin henkilökuntaa. Kaupungin operatiivista johtamisjärjestelmää ja tiedonkulkua on harjoiteltu sekä sisäisesti että eri viranomaisten kanssa.

Henkilöstön kouluttamisen lisäksi Kerava on tehnyt myös muita varautumiseen liittyviä toimenpiteitä:

“Olemme esimerkiksi varmistaneet kaupungin kyberturvallisuutta sekä turvanneet vesijärjestelmän sekä sähkön- ja lämmöntuotannon toimintoja.”

Toimintamalli väestön lyhytaikaiseen evakuointiin

Keravan kaupungilla on valmis toimintamalli akuutteihin lyhytaikaisiin evakuointitilanteisiin esimerkiksi kerrostalotulipalon sattuessa. Komokallio täsmentää, että kaupunki vastaa ainoastaan lyhytaikaisista evakuointitilanteista.

“Laajemmista väestön evakuoinneista päättää valtioneuvosto ja niitä johtavat viranomaiset. Tällaista tilannetta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä näköpiirissäkään.”

Kaupunki on myös tehnyt kaupungin kiinteistöjen väestönsuojien kuntotarkistuksia. Kaupungilla on joissakin kiinteistöissä väestönsuojapaikkoja, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu kiinteistön työntekijöiden ja asiakkaiden käyttöön virka-aikana. Jos tilanne edellyttää suojien käyttöä virka-ajan ulkopuolella, tiedottaa kaupunki asiasta erikseen.

Suurin osa Keravan väestönsuojista sijaitsevat taloyhtiöissä. Vastuu näiden suojien toimintakunnosta, käyttöönottovalmisteluista, johtamisesta ja asukkaiden tiedottamisesta on rakennuksen omistajalla tai taloyhtiön hallituksessa.

Kuntalaiset voivat lukea Keravan kaupungin valmiussuunnittelusta kaupungin verkkosivulta varautuminen ja valmiussuunnittelu. Sivulla on myös tietoa esimerkiksi väestönsuojista ja kotivarautumisesta.

Apua maailman tilanteen herättämään ahdistukseen

Vaikka Suomeen ja Keravaan ei tällä hetkellä kohdistu välitöntä uhkaa, voivat maailmalla ja ympäristössämme tapahtuvat asiat herättää huolta tai ahdistusta.

“On tärkeää huolehtia omasta ja muiden hyvinvoinnista. Puhu itse ja mahdollista puhuminen myös läheisillesi. Erityisesti lapsia ja heidän mahdollisia huolia tilanteesta kannattaa kuunnella herkällä korvalla”, neuvoo perheitä tukevien palvelujen johtaja Hanna Mikkonen.

Keravan kaupungin Ukraina ja varautuminen -sivulta löydät tietoa siitä, mistä saat tukea ja keskusteluapua maailman tilanteen herättämään ahdistukseen. Sivulle on myös koottu ohjeita siihen, miten vaikeista asioista voi puhua lapsen tai nuoren kanssa: Ukraina ja varautuminen.

Keravan kaupunki toivottaa rauhallista ja turvallista kesää kaikille keravalaisille!