Valvontakamera pylväässä Aurinkomäellä.

Keravan kaupunkiturvallisuusohjelma ohjaa turvallisuustyötä

Keravan kaupunkiturvallisuusohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 21.8.2023.

Kaupunkiturvallisuusohjelman tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden ja yhteisöjen turvallisuutta. Ohjelman painopistealueet perustuvat kerättyyn tilastolliseen perustietoon, toimintaympäristön analyysiin, ajankohtaiseen tilannekuvaan ja asiantuntijoiden sekä asukkaiden konsultaatioon, jota edustaa muun muassa kaupunkiturvallisuuskysely.

Kaupunkiturvallisuusohjelman painopisteet

Kaupunkiturvallisuusohjelmassa on kolme painopistettä: kaupungin keskusta (erityisesti Puuvalonaukio ja asemanseutu), lasten ja nuorten pahoinvointi sekä väestön polarisoituminen.

Kaupungin keskustan Puuvalonaukio ja asemanseutu nousivat korkeimmaksi riskiksi rikostilastojen ja kuntalaiskyselyn tulosten perusteella.

Lasten ja nuorten pahoinvoinnin kehityssuunta-analyysissä tunnistettiin hoitoon pääsyn tärkeys, syrjäytymisen ehkäisy sekä jengiytyminen ja huumeet keskeisiksi turvallisuusriskeiksi, ilmiöksi ja trendeiksi, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti kaupunkiturvallisuuden kehittymiseen. Pahoinvoinnin ilmeneminen näkyy kouluissa sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnoissa.

Väestön polarisoitumisen kehityssuunta-analyysissä tunnistettiin turvallisuusriskejä asuinalueissa, koulujen välillä, nuorten keskuudessa ja päiväkotien välillä polarisoitumisilmiöinä ja -trendeinä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti kaupunkiturvallisuuden kehittymiseen.

Kaupunkiturvallisuusohjelman toimenpiteet ja seuranta

Kaupunkiturvallisuusohjelma sisältää lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpidesuunnitelman jokaiselle painopistealueelle. Lyhyen tähtäimen toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa 1-2 vuoden sisällä ja keskipitkän tähtäimen toimenpiteet 2-5 vuoden kuluessa.

Tutustu kaupunkiturvallisuusohjelmaan ja sen toimenpidesuunnitelmaan (pdf).

Kaupunkiturvallisuusohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti osana Keravan kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kaupunkiturvallisuusohjelma on voimassa toistaiseksi, ja sen päivitys tehdään uuden valtuustokauden alussa. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja seurantakohteiden tarkastelu tehdään säännöllisesti.

Kaupunkilaisten näkemyksiä kaupunkiturvallisuudesta seurataan kaupunkiturvallisuuskyselyillä.