Kuvituskuva Aurinkomäen lumisesta rinteestä, etualalla pensaita

Keravan kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet

Keravan kaupungin elinkeinopalvelut valmistelee elinkeino-ohjelmaa, joka tehostaa osaltaan Keravan kaupunkistrategiaa. Viime maanantain kokouksessaan Keravan kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet.

Ohjelman avulla tullaan harjoittamaan aiempaa tehokkaampaa elinkeinopolitiikkaa Keravalla. Valmistelulle on suuri tarve, sillä edellinen kaupungin elinkeino-ohjelma on vuodelta 2014. Valmistelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden, kuten Keravan Yrittäjät ry:n, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n, Helsingin seudun kauppakamarin sekä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa.

– Ensin tarkensimme elinkeino-ohjelman painopisteitä, jotka ovat Uudenmaan Yrittäjien käyttöönottaman Yrittäjälipun kriteerien mukaiset. Painopisteitä ovat elinkeinopolitiikka, yhteydenpito, hankinnat ja yritysmyönteisyys. Elinkeinopolitiikkaan panostamme esimerkiksi organisaatiollamme ja prosesseillamme, joilla varmistamme keravalaisten yritysten kasvun ja kehittymisen. Yhteydenpitoa kaupungin ja yritysten välillä hoidamme esimerkiksi kaupungin tehokkaalla, ennakoivalla ja säännöllisellä viestinnällä. Kaupungin hankintojen tuottamiseen haluamme osallistaa mahdollisimman laajasti keravalaisia yrittäjiä. Yritysmyönteisyyden lisäämiseksi osoitamme, että Keravalla on parasta yrittää nyt ja tulevaisuudessa, kertoo elinkeinojohtaja Tiina Hartman.

Kullekin Keravan kaupungin elinkeino-ohjelman painopisteelle asetettiin tavoitteita, joilla on luonnollisesti vahva yhteys Yrittäjälippuun. Tavoitteita ovat esimerkiksi yritysten yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen tukeminen kaupungin tiloja hyödyntämällä, yhteistyön syventäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, kaupungin uuden hankintapolitiikan edistäminen, yritysvaikutusten huomioiminen kaupungin päätöksenteossa, yrityskasvatuksen varmistaminen sekä työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Jälkimmäisen tavoitteen edistäminen tapahtuu yritysten sijoittumista ja asettautumista helpottamalla.

– Tavoitteiden määrittelyssä hyödynsimme Keravan elinkeinopalveluiden yhteistyökumppaneilta, paikallisilta yrittäjiltä ja elinkeinoasioista kiinnostuneilta kuntalaisilta saatua palautetta. Työmme jatkuu nyt ohjelman toimenpiteiden täsmentämisellä ja terävöittämisellä. Yrittäjälipun kriteeristön valitseminen elinkeino-ohjelman painopiste- ja tavoiteasetannan pohjaksi on osoittautumassa toimivaksi ratkaisuksi. Yrittäjälippu ohjaa nyt meitä elinkeino-ohjelman valmistelijoita keskittymään strategisesti oikeisiin toimenpiteisiin entistä yrittäjäystävällisemmän toimintaympäristön aikaansaamiseksi Keravalle, kertoo kehityspäällikkö Olli Hokkanen.

Elinkeino-ohjelman yhtenä tavoitteena on vastata tehokkaasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Onnistuneiden tavoitteiden ja toimenpiteiden laatimiseksi elinkeino-ohjelman valmistelutyössä on tunnistettu Keravan elinkeinokehittämisessä korostuvia erityispiirteitä ja hyötytekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinokehittämistä edistävien palveluiden ketteryys, logistisesti erinomainen sijainti sekä elintarvike- ja juomateollisuuden toimiala ja tätä tukeva toiminta. Elinkeino-ohjelmalla reagoidaan myös kansallisiin uudistuksiin, joista yksi on TE24-uudistus. Sen tarkoituksena ei ole ainoastaan siirtää TE-palveluja paikallistasolle, vaan myös parantaa osaajien ja työpaikkojen kohtaamista sekä lisätä kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä.

– Elinkeino-ohjelmallamme haluamme varmistaa, että Keravan elinkeinopalvelut säilyvät Keravalla TE24-uudistuksen jälkeenkin, toteaa elinkeinojohtaja Tiina Hartman.

Lisätietoja antaa kehityspäällikkö Olli Hokkanen, olli.hokkanen@kerava.fi, p. 040 318 2393.