Maahanmuuttajalle

Keravan kaupungin maahanmuuttajapalvelut vastaa kuntaan muuttavien kansainvälistä suojelua saavien pakolaisten alkuvaiheen kotouttamisesta, kuten ohjauksesta ja neuvonnasta.

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä muiden maahanmuuttajapalveluja järjestävien viranomaisten kanssa. Kaupunki toteuttaa maahanmuuttajien palvelut yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Kiintiöpakolaisten vastaanotossa yhteistyökumppaneina ovat Uudenmaan ELY-keskus sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Kotouttamisen edistämisen ohjelma Keravalla

Maahanmuuttajien kotouttamista edistetään pääsääntöisesti osana kaupungin kaikille tarkoitettuja peruspalveluita. Kotoutumisen edistämisen keskeisiä tavoitteita Keravalla on edistää väestösuhteiden hyvää ja luontevaa vuorovaikutusta, nostaa esiin perheille suunnattua tukea ja ohjausta, parantaa suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia ja vahvistaa maahanmuuttajien
koulutusta ja työn saantia.

Monikulttuurinen toimintakeskus Topaasi

Keravalaiset maahanmuuttajat saavat neuvontaa ja ohjausta monikulttuurisessa toimintakeskus Topaasissa. Topaasi järjestää suomen kielen keskusteluryhmiä sekä antaa ohjausta, neuvontaa ja tukea elämän eri asioissa. Topaasin ohjaajien lisäksi maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevissa asioissa palvelee maahanmuuttajapalveluiden palveluesihenkilö.

Topaasi

Asiointi ilman ajanvarausta:
ma, ti & to klo 9–11 ja 12–16
ke klo 12–16

Huom! Vuoronumeroiden jako päättyy 15 minuuttia aikaisemmin.
Käyntiosoite: Ohjaus ja neuvonta:
Sampolan palvelukeskus, 1. kerros, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava

Ryhmätoiminnot:
Työllisyyden kulma, Kauppakaari 11, 04200 Kerava
040 318 2399 040 318 4252 topaasi@kerava.fi

Keravan osaamiskeskuksesta tukea työllistymiseen ja opiskelupaikan löytämiseen

Keravan osaamiskeskus tarjoaa tukea osaamisen kehittämiseen sekä apua itselle sopivan opiskelu- tai työllistymispolun rakentamiseen. Palvelut on tarkoitettu keravalaisille maahanmuuttajataustaisille riippumatta siitä, onko henkilö töissä, työtön tai työvoiman ulkopuolella (esimerkiksi kotivanhemmat).

Osaamiskeskuksen palvelut kattavat työn- ja koulutushaun tuen sekä mahdollisuuden suomen kielen ja digitaitojen parantamiseen. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa. Oppilaitosyhteistyön keskiössä on asiakkaiden ammatillisen osaamisen kehittämisen tukeminen.

Jos kuulut osaamiskeskuksen asiakasryhmään ja olet kiinnostunut sen tarjoamista palveluista, pääset mukaan seuraavilla tavoilla:

  1. Työtön työnhakija; ota yhteyttä omavalmentajaan.
  2. Töissä tai työvoiman ulkopuolella oleva; laita sähköpostia osoitteeseen topaasi@kerava.fi

Tietoa Ukrainasta saapuville

Moni ukrainalainen on joutunut pakenemaan kotimaastaan Venäjän hyökättyä maahan helmikuussa 2022. Löydät tietoa muun muassa ukrainalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista sekä varhaiskasvatukseen ja peruskouluun ilmoittautumisesta verkkosivuiltamme.