Elinvoimatilastot yritysten tueksi

Keravan kaupungin elinkeinopalvelut tuottavat kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseksi tilastotietoa

Keravan elinkeinopalvelut tuottaa tilastotietoa kaupungin ja yritysten toiminnan tukemiseksi. Elinkeinopalveluiden tilastokooste esittää keskeiset Keravan elinvoiman tunnusluvut yritystoiminnan, työmarkkinoiden, väestön sekä verotulokehityksen osalta.

Tilastot palvelevat nykyisiä ja tulevia keravalaisia yrittäjiä löytämään yritystoiminnan menestystekijät juuri keravalaisena yrityksenä. Yrittäjyys sisältää aina tietyn määrän riskejä. Jotta ennakointiin on olemassa oikeaa tietoa, tarvitaan tilastotietoon perustuvia lukuja ja ennusteita.

Tilastotietojen pohjana ovat Keuken elinvoimatilastot, Uudenmaan ELY-keskuksen tilastot, muun muassa työllisyyskatsaukset ja maahanmuuttajatilastot, Tilastokeskuksen konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilasto sekä Keravan kaupungin omat tilastolähteet.