Ukrainalaisten lasten ilmoittautuminen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen

Kaupunki on edelleen varautunut järjestämään varhaiskasvatusta ja perusopetusta Ukrainasta saapuville perheille. Perheet voivat hakea paikkaa varhaiskasvatuksessa sekä ilmoittautua esiopetukseen erillisellä lomakkeella.

Ukrainan jouduttua sotaan keväällä 2022 joutui moni ukrainalaisperhe pakenemaan maasta ja osa perheistä on myös asettunut Keravalle. Ukrainalaisia lapsia on jo keravalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksen piirissä. On ollut ilahduttavaa nähdä, miten ukrainalaiset lapset ovat ystävystyneet keravalaisten lasten kanssa ja saaneet jälleen elää turvallista lapsen arkea.

Keravan kaupunki on edelleen varautunut vastaanottamaan ukrainasta saapuvia lapsia, jotka tarvitsevat varhaiskasvatusten palveluja sekä järjestämään Keravalla asuville tilapäistä suojelua saaville tai turvapaikanhakijoille perusopetusta. Tästä uutisesta löydät tietoa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ilmoittautumisesta ukrainalaisten näkökulmasta, sekä tietoa hakemusten käsittelyajoista.

Varhaiskasvatus

Perhe voi hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa täyttämällä englanninkielisen hakulomakkeen. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatus@kerava.fi.

Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa huoltajan työn tai opiskelun vuoksi, järjestää kaupunki lapselle varhaiskasvatuspaikan 14 vuorokauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Mikäli tarve varhaiskasvatuspaikalle johtuu jostakin muusta syystä, on hakemuksen käsittelyaika neljä kuukautta.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Lapsen voi ilmoittaa esiopetukseen englanninkielisellä hakulomakkeella. Täytetty lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatus@kerava.fi. Esiopetuspaikka myönnetään, heti, kun lapsen ilmoittautumislomake on vastaanotettu ja käsitelty.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, on perheen täytettävä myös varhaiskasvatuksen hakemuslomake. Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatuspaikkaa huoltajan työn tai opiskelun vuoksi, järjestää kaupunki lapselle esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuspaikan 14 vuorokauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Mikäli tarve esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatuspaikalle johtuu jostakin muusta syystä, on hakemuksen käsittelyaika neljä kuukautta.

Lisätietoa Ukrainasta tulevien perheiden varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevista asioista antaa Heikkilän päiväkodinjohtaja Johanna Nevala: 040 318 3572, johanna.nevala@kerava.fi.

Perusopetus

Keravan kaupunki järjestää sen alueella asuville tilapäistä suojelua saaville tai turvapaikanhakijoille perusopetusta.
Perusopetukseen voi ilmoittautua englanninkielisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomakkeen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen opetus@kerava.fi. Käsittelyaika on 1–3 päivää.

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta antaa kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Kati Airisniemi: 040 318 2728.

Lukiokoulutus ja toisen asteen ammatillinen koulutus

Keravan kaupunki järjestää mahdollisuuksien mukaan lukiokoulutusta alueella asuville perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot suorittaneille. Lisätietoja asiasta saa sähköpostitse osoitteesta lukio@kerava.fi.

Mahdollisuudesta osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä aikuisten perusopetukseen voi lukea lisää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan verkkosivuilta.