Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen ukrainalaisille lapsille Keravalla

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimiala on valmistautunut ukrainalaisten lasten saapumiseen. Tilannetta seurataan tiiviisti ja palveluja lisätään tarvittaessa.

Ukrainasta pakenevien määrän odotetaan kasvavan kevään aikana. Keravan kaupunki on ilmoittanut Maahanmuuttovirastolle ottavansa vastaan 200 Ukrainasta saapuvaa pakolaista. Sotaa pakenevat ovat suurimmaksi osaksi naisia ja lapsia, minkä vuoksi Kerava valmistautuu muun muassa ukrainalaisten lasten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiseen.

Varhaiskasvatuksella valmius lasten vastaanottamiseen

Tilapäisen suojelun piirissä olevilla tai turvapaikkaa hakevilla alle kouluikäisillä lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, vaan kunnalla on asiassa harkintavalta. Tilapäisen suojelun piirissä olevilla sekä turvapaikkaa hakevilla lapsilla on kuitenkin oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen esimerkiksi silloin, kun kyse on kiireellisestä tilanteesta, lapsen yksilöllisestä tarpeesta tai huoltajan työllistymisestä.

Kerava on valmis vastaanottamaan Ukrainasta saapuvat lapset, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuksen palveluja.

“Kartoitamme kaikkien palveluihin hakevien tilanteen ja tarjoamme sen perusteella sellaista palvelua, jota lapset ja perhe sillä hetkellä tarvitsevat. Kohtelemme varhaiskasvatukseen tulijoita yhdenvertaisesti olemassa olevien lakien mukaisesti ja teemme vahvaa yhteistyötä niin sosiaalipalvelujen kuin eri järjestöjenkin kanssa”, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen.

Myös kaupungin leikkikoulupaikat, seurakunnan kerhot, pienten lasten pihaparkkitoiminta sekä Onnila tarjoavat palveluja ja kotoutumista Ukrainasta saapuville. Koskisen mukaan tilannetta seurataan tarkasti ja palveluja lisätään tarvittaessa.

Lisätietietoja:

Onnila Kerava (mll.fi)

Keravan seurakunta (keravanseurakunta.fi)

Valmistavaa opetusta koululaisille

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Esi- ja perusopetusta tulee järjestää myös tilapäistä suojelua saaville tai turvapaikanhakijoille. Tilapäistä suojelua saavilla tai turvapaikanhakijoilla ei kuitenkaan ole oppivelvollisuutta, sillä he eivät asu vakituisesti Suomessa.

“Keravalaisissa kouluissa on tällä hetkellä 14 Ukrainasta saapunutta oppilasta, joille olemme järjestäneet perusopetukseen valmistavaa opetusta”, kertoo kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson.

Esi- ja perusopetukseen otetulla oppilailla on myös oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettuihin oppilashuollon palveluihin.

Ilmoittautuminen varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen

Lisätietoja ja apua varhaiskasvatuspaikan hakemiseen ja esiopetukseen ilmoittautumiseen saat soittamalla numeroon 09 2949 2119 (ma–to klo 9–12) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen varhaiskasvatus@kerava.fi.

Erityisesti Ukrainasta tulevien perheiden varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevissa asioissa voi olla yhteydessä Heikkilän päiväkodinjohtaja Johanna Nevalaan: johanna.nevala@kerava.fi puh. 040 318 3572.

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta antaa kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Kati Airisniemi: puh. 040 318 2728.