Vesihana, josta tulee vettä

Vältä veden käyttämistä sähkökatkon aikana

Sähköä tarvitaan muun muassa vesijohtoveden tuottamiseen ja toimittamiseen käyttäjille, jäteveden pumppaamiseen silloin, kun viettoviemäröinti ei ole mahdollista, sekä jäteveden puhdistamiseen.

Normaalitilanteessa vedenpuhdistuslaitoksilla tuotettu vesijohtovesi pumpataan vesitorneihin, joista se saadaan johdettua kiinteistöihin painovoimaisesti tasaisella paineella. Sähkökatkon sattuessa vedentuotantoa voidaan jatkaa varavoimalla tai tuotanto voidaan keskeyttää.

Koska vettä on varastossa vesitorneissa, voi vesijohtoveden tulo jatkua sähkökatkosta huolimatta muutamia tunteja niillä alueilla, joilla vesitornien avulla saatu verkostopaine riittää. Mikäli kiinteistöllä on paineenkorotusasema ilman varavoimaa, saattaa vedentulo loppua tai vedenpaine heikentyä heti sähkökatkon alkaessa.

Osaa jätevedenpumppaamoista voidaan käyttää varavoimalla

Jätevedet pyritään johtamaan painovoimaisesti jätevesiviemäriverkostoon, mutta maanpinnan muodoista johtuen tämä ei ole kaikkialla mahdollista. Siksi tarvitaan jätevedenpumppaamoita. Sähkökatkotilanteessa osaa pumppaamoista voidaan käyttää varavoimalla, mutta ei kaikkia. Jos jätevedenpumppaamo ei ole toiminnassa ja jätevettä kuitenkin lasketaan viemäriin, voi jätevesi tulvia kiinteistöihin viemäriverkoston tilavuuden ylittyessä. Mikäli kiinteistöllä on kiinteistöpumppaamo ilman varavoimaa, jää jätevesi pumppaamoon sähkökatkotilanteessa.

Vesijohtoveden jakelu kiinteistöihin saattaa siis jatkua sähkökatkon aikana, vaikkei viemäröinti olisikaan enää toiminnassa. Tällöin vesi on laadultaan juomakelpoista, ellei sen väri tai haju poikkea tavallisesta.

Vesijohtoveden katkoksista tiedotetaan kuntalaisia

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveydensuojeluviranomainen ja Keravan Vesihuoltolaitos tiedottavat tarvittaessa vesijohtoveden käyttöön liittyvistä asioista. Keravan Vesihuoltolaitos tiedottaa nettisivujensa lisäksi asiakkaitaan tarvittaessa tekstiviestillä. Voit lukea lisää tekstiviestipalvelusta vesihuoltolaitoksen nettisivuilta.

Vedenkäyttäjän muistilista, sähkökatkotilanteet

  1. Varaa juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6–10 litraa henkilöä kohden.
  2. Varaa puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.
  3. Sähkökatkon aikana vältä veden käyttöä eli sen viemäriin laskemista, vaikka vettä tulisikin kiinteistöön. Esimerkiksi suihkussa tai kylvyssä käyntiä, ja harkinnan mukaan vessanpöntön vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan.
  4. Vesijohtovesi on kuitenkin juomakelpoista, ellei siinä esiinny tavallisesta poikkeavaa väriä tai hajua.
  5. Vaikka vesijohtovesi on hyvälaatuista, lämpimän veden käyttöjärjestelmän lämpötilan laskiessa liian matalaksi, voi legionellabakteerin kasvulle muodostua suotuisat olosuhteet. Lämpimän veden lämpötilan tulisi olla säännöllisesti vähintään +55 °C koko lämminvesijärjestelmässä.
  6. Mikäli kiinteistöllä on tulvimisen estolaitteita, niiden toimivuus tulee varmistaa ennen sähkökatkoja.
  7. Pakkasella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, mikäli ne sijaitsevat tilassa, jossa ei ole lämmitystä ja lämpötila pääsee laskemaan pakkasen puolelle. Jäätyminen voidaan estää eristämällä vesijohdot hyvin ja pitämällä vesimittaritila lämpimänä.