Aluekehityssuunnitelmat

Keravalla tapahtuu lähivuosina paljon maankäytön muutoksia.

Asuntopoliittisen ohjelman linjauksen mukaisesti kehityksen kannalta keskeisimmistä kehityskohteista laaditaan aluekehityssuunnitelmat.

Mitä ovat aluekehityssuunnitelmat?

Aluekehityssuunnitelmilla tarkoitetaan alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan ollessa koko kaupungin strateginen suunnitelma on kehityssuunnitelmien laatiminen tärkeää, jotta alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen ja viheralueineen pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin.

Aluekehityssuunnitelmien laadinnan yhteydessä huomiota kiinnitetään alueiden paikallisiin identiteetteihin sekä kaupunkikuvallisiin näkökohtiin.

 

Aluekehityssuunnitelmat laaditaan yhteensä kuudelle alueelle:

1. Keskustan kehityskuva

2. Kalevan liikunta- ja terveyspuiston kehityskuva

3. Jaakkolan kehityskuva

4. Ahjon kehityskuva

5. Kartanon ja Kytömaan kehityskuva

6. Savion kehityskuva


Huhtikuussa nähtävillä olleet aineistot:

Tutustu Savion aluekehityskuvan aineistoon

Tutustu Ahjon aluekehityskuvan aineistoon

Tutustu Jaakkolan aluekehityskuvan aineistoon

Tutustu Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aineistoon

 

 

 

Päivitetty 08.10.2018 klo 10:19