Aluekehityssuunnitelmat

Aluekehityssuunnitelmilla tarkoitetaan alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. 


Kehityssuunnitelmien avulla alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen ja viheralueineen pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin. Aluekehityssuunnitelmia laaditaan kuudelle alueelle: keskustaan, Kalevan liikunta- ja terveyspuistoon, Jaakkolaan, Ahjoon, Savioon sekä kartanolle ja Kytömaalle.


Brändioppaat ohjaavat suunnittelun ja rakentamisen laatua

Aluekehityssuunnitelmien laadinnan yhteydessä huomiota kiinnitetään alueiden paikallisiin identiteetteihin sekä kaupunkikuvaan. Eri alueiden identiteetit halutaan säilyttää ja rakentaa niitä tukevaa asumista ja kaupunkia.


Tässä onnistuakseen on kaupunki laatinut keskeisimmille kehittämiskohteille suunnittelun ja rakentamisen laatua ohjaavat brändioppaat, jotka kertovat miten kehitettävien alueiden erityispiirteet näkyvät käytännön rakentamisessa. Oppaat sisältävät visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda käytännössä.


Reippaan urbaani Jaakkola on elävä ja yhteisöllinen

Vision mukainen Jaakkola on alue, jossa paikoitustalot ja yhteispihat kokoavat asukkaat yhteen sekä luovat puitteet monipuoliseen oleskeluun. Laadukkaan arkkitehtuurin avulla luodaan toimivaa ja elävää katutasoa, jossa korttelit toisiinsa yhdistää kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin tarkoitettu raitti. Korkeuksiin kurottelevat rakennukset muistuttavat alueen historiasta muurimaisten pintojen ja tiileen yhdistyvän teollisen hengen avulla.


Savio on kotoisa kyläkaupunki

Savion on visioitu olevan kotoisa kyläkaupunki. Sen läpi kulkeva Saviontaival on kokemuksellinen taidereitti, joka kerää alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin. Rakentamisen inspiraation lähteenä käytetään Savion vanhoja rakennuksia ja alueen omaleimaisuutta vahvistetaan tiiliarkkitehtuurilla. Eri kokoiset ja muotoiset ikkuna-aukot, tanskalaiset ruutuikkunat, ranskalaiset parvekkeet, terassit ja kotoisat sisäänkäynnit luovat alueelle omaleimaisuutta. Veistokselliset melukatokset tekevät pihoista tunnelmallisia.


Ahjo lähellä luonnossa

Ahjossa asutaan tulevaisuudessakin lähellä luontoa mukavasti kerrostalossa, rivitalossa tai pientalossa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Ollilanlammen ympäri rakennettava reitti yhdistäisi ympäristötaidetta, leikkiä ja liikuntaa kannustaen monipuoliseen ulkoiluun. Rakentamisessa hyödynnetään maastonmuotoja ja rakennusmateriaaleissa suositaan lämmintä puuta, luonnonmukaisia materiaaleja sekä harjakattoja. Yhteyttä luontoon korostetaan erilaisilla ratkaisuilla huleveden imeyttämiseksi ja tunnelmaa luodaan sadepuutarhoilla. Lahdenväylän alikulut toimivat Ahjon taideportteina.


Tutustu Jaakkolan, Ahjon ja Savion aluebrändioppaisiin.


Osallistaminen osana aluekehityssuunnitelmien tekoa

Aluekehityssuunnitelmien tekoon ovat päässeet osallistumaan myös kaikki keravalaiset, päättäjät sekä eri sidosryhmät. Vuonna 2017 asukkaat pääsivät vastaamaan nettipohjaiseen asukaskyselyyn, jossa kerättiin myös karttamerkintöjä. Lisäksi samana vuonna pidettiin asukasiltoja, asukastyöpaja, yritysiltoja sekä seminaareja päättäjille.

Huhtikuussa 2018 aluekehityssuunnitelmien luonnokset olivat nähtäville ja niihin oli mahdollista antaa palautetta sekä sähköpostitse että karttapalvelussa.


Tutustu huhtikuussa nähtävillä olleisiin luonnoksiin:


Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityssuunnitelman sekä siihen kuuluvan urheilupuiston kehittämissuunnitelman ehdotus on nähtävillä 14.11.-14.12.2018. Tutustu ehdotukseen ja anna palautetta osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. 

Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityssuunnitelman ehdotus

Päivitetty 09.11.2018 klo 12:30