Viherkaava

Kerava haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella asukkaalla on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan viherkaavan avulla, joka ohjaa täydennysrakentamista, nostaa luonto-, viher- ja virkistysarvot kaupungin toiminnan keskiöön sekä tarkentaa ja tutkia viheryhteyksien toteutumista.

Oikeusvaikutukseton viherkaava täsmentää Keravan yleiskaavaa. Viherkaavatyön avulla on tutkittu, yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin, Keravan viherverkoston toteutumista ja toimivuutta.

Viherkaavassa esitellään nykyiset viher- ja puistoalueet sekä niitä yhdistävät ekologiset yhteydet. Näiden säilyttämisen lisäksi esitetään toimenpiteitä vihreän lisäämiseksi rakentamalla uusia puistoja ja lisäämällä katuvihreää, kuten puita ja istutuksia. Viherkaavassa on myös esitetty keskusta-alueelle uutta kolmiportaista katuhierarkiaa, jonka avulla pystytään lisäämään katualueiden viherarvoja ja keskustan vehreyttä. Osana viherkaavaa jokaiselle asuinalueelle on pyritty hahmottamaan lähiliikuntaa tukeva virkistysreitti. Lisäksi on tutkittu seudullisia reittiyhteyksiä ja niiden mahdollisuuksia.