Liikennemerkit

Keravan Kaupunkitekniikan toimiala vastaa tieliikennelain mukaisesta kunnille annetusta tienpidosta Keravan kaupungin katualueilla. Tienpitäjä asettaa liikenteenohjauksen (mm. liikennemerkit ja liikennevalojen ohjaus). Keravan kaupungin alueella maanteiden osalta tienpidosta vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Palautteiden pohjalta liikenteenohjausta voidaan tarkistaa. Suurin osa aloitteista on koskenut pysäköintikieltoja ja pysäköintiajan rajoituksia. Kaikki kansalaisten esittämät aloitteet käsitellään.

Liikenteen ohjauslaiteella annettua ohjetta on noudatettava, vaikka se edellyttäisi poikkeamista liikennesäännöistä. Jos liikennettä ohjataan liikennevaloin, valo-opastetta on noudatettava muulla ohjauslaitteella annetusta ohjeesta huolimatta.

Kadulle ei saa luvatta asettaa liikenteenohjauslaitetta.

Suomen liikennemerkit määritellään tieliikenneasetuksessa. Väyläviraston sivuilla esitellään kaikki liikennemerkit ja yleisimmät tiemerkinnät.