Liikennesuunnittelu

Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa, ja uusien alueiden katusuunnittelun yhteydessä tehdään myös alueen liikenteenohjaussuunnittelu. Muutoksia liikennejärjestelyihin voidaan myöhemmin tehdä päivittämällä liikenteenohjaussuunnitelmaa. Liikennesuunnittelun taustatiedoiksi hankitaan kohteesta riippuen tietoja liikennemääristä, käyttäjäryhmistä, sekä alueen kehittymisestä tulevaisuudessa. Keravan kaupungilla liikennesuunnittelua tuottaa Infrapalvelut.