Kestävä liikkuminen

Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa kaupungin sisäisistä matkoista tehdään pyörällä, kävellen tai julkisen liikenteen kulkuneuvoilla. Tavoitteena on houkutella lisää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sekä julkisen liikenteen käyttäjiä, jotta vastaava tilanne on 75 % matkoista viimeistään vuonna 2030. 

Kaupungin tavoitteena on kehittää kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia niin, että yhä useampi keravalainen pystyy vähentämään yksityisautoilun määrää myös kaupungin ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa.

Pyöräilyn osalta kaupungin tavoitteena on:

  • kehittää julkista pyöräpaikoitusta
  • kehittää ja parantaa pyöräilyverkostoa viitoituksen avulla sekä suunnittelemalla pyöräreittejä uusille asuinalueille
  • selvittää uusien runkolukittavien pyörätelineiden hankintaa
  • lisätä turvallisia pyöräpysäköinnin mahdollisuuksia kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä.

Julkisen liikenteen osalta kaupungin tavoitteena on:

  • julkisen bussiliikenteen toteuttaminen Keravalla täyssähköbusseilla HSL seuraavan liikennöitsijän kilpailutuksen jälkeen
  • pysäköinnin kehittäminen sujuvoittamaan vaihtoa autoilun, pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen välillä.

Lyhyiden etäisyyksien takia sähköbussit sopivat erityisesti Keravan sisäiseen liikenteeseen. Vuoden 2019 elokuusta lähtien Keravan bussilinjoista joka kolmannella ajaa sähköbussi.