Liikenneturvallisuus

Vastuu turvallisesta liikkumisesta on jokaisella, sillä liikenteen turvallisuus tehdään yhdessä. Monet onnettomuudet ja vaaratilanteet olisi helppo estää, jos jokainen liikkuja muistaisi pitää riittävän turvavälin ajoneuvojen välillä, ajaa oikeaa tilannenopeutta sekä käyttää turvavöitä ja pyöräillessä pyöräilykypärää.

Turvallinen liikkumisympäristö

Turvallisen liikkumisen yksi edellytys on turvallinen ympäristö, jota kaupunki edistää muun muassa katu- ja liikennesuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Esimerkiksi Keravan keskustan alueella ja useimmilla tonttikaduilla on voimassa 30km/h nopeusrajoitus.

Kaupungin lisäksi myös jokainen asukas voi edistää liikkumisympäristön turvallisuutta. Erityisesti asuinalueilla kiinteistön omistajien tulisi huolehtia riittävistä näkemäalueista liittymien kohdalla. Tontilta katualueelle työntyvä puusto tai muu näkemäeste voi heikentää liittymän liikenneturvallisuutta ja haitata kadun kunnossapitoa huomattavan paljon.

Kaupunki huolehtii säännöllisesti omilla maillaan olevista puiden ja pensaiden aiheuttamien näkemäesteiden leikkaamisesta, mutta myös asukkaiden havainnot ja ilmoitukset ylikasvaneista puista tai pensaista edistävät turvallista liikkumista.

Ilmoita ylikasvaneesta puusta tai pensaasta

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2013. Suunnitelma laadittiin yhdessä Uudenmaan ELY -keskuksen, Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan, Liikenneturvan ja poliisin kanssa.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisella tavalla nykyistä vastuullisempaa ja turvallisuushakuisempaa liikkumiskulttuuria – turvallisia, terveyttä edistäviä ja ympäristön kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja.

Liikenneturvallisuussuunnitelman lisäksi kaupungilla on ollut vuodesta 2014 lähtien liikennekasvatustyöryhmä, jossa on edustus kaupungin eri toimialoilta sekä Liikenneturvasta ja poliisista. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan painopiste on liikennekasvatukseen ja sen edistämiseen liittyvissä toimenpiteissä, mutta työryhmä ottaa kantaa myös liikenneympäristön parannustarpeisiin ja liikenteen valvonnan kohdentamiseen.

Turvallinen liikennekäyttäytyminen

Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa omalta osaltaan jokainen liikkuja. Oman turvallisuuden lisäksi jokainen voi omalla toiminnallaan edistää muiden turvallista liikkumista ja olla esimerkkinä vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä.