Kävely ja pyöräily

Kerava on lähtökohdiltaan erinomainen pyöräilykaupunki. Keravalla on yhtenä harvoista kaupungeista Suomessa erotettu pyöräily ja jalankulku toisistaan omille väylillensä. Lisäksi tiivis kaupunkirakenne antaa hyvät edellytykset hyötyliikuntaan lyhyillä asiointimatkoilla.

Esimerkiksi Keravan asemalta Kauppakaaren kävelykadulle on matkaa noin 400 metriä ja terveyskeskukselle pyöräilee noin viidessä minuutissa. Keravan sisällä liikuttaessa 42 % keravalaisista kävelee ja 17 % pyöräilee. 

Pidemmillä matkoilla polkupyöräilijä voi hyödyntää Keravan aseman liityntäpysäköintiä tai junamatkoilla ottaa polkupyörän matkalle mukaan. HSL:n busseissa pyörää ei voi kuljettaa.

Kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä Keravalla on yhteensä noin 80 km ja pyörätieverkosto on osa valtakunnallista pyöräilyreitistöä. Keravan pyöräreitit löydät alla olevalta kartalta. HSL-alueen pyöräily- ja kävelyreitit löydät Reittioppaasta.

Kauppakaaren kävelykatu

Kauppakaaren kävelykatu sai Vuoden ympäristörakenne -palkinnon vuonna 1996. Kauppakaaren suunnitteleminen aloitettiin vuonna 1962 järjestetyn arkkitehtikilpailun yhteydessä, jossa syntyi idea ydinkeskustan ympäröimiseksi kehätiellä. Rakentaminen aloitettiin 1980-luvun alussa. Samalla kävelykatuosuus sai nimen Kauppakaari. Kävelykatua jatkettiin myöhemmin rautatien alitse sen itäpuolelle. Kauppakaaren jatke valmistui vuonna 1995.

Kävelykadulla moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen Kauppakaarella on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku ja ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Kauppakaarelta tulevan kuljettajan on aina väistettävä muuta liikennettä.