Asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Asuntopolitiikalla edistetään keravalaisten mahdollisuutta laadukkaaseen asumiseen ja viihtyisään asuinympäristöön. Asuntopolitiikka ulottuu maapolitiikan, kaavoittamisen ja asuntojen rakentamisen lisäksi sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asumiseen liittyviin kysymyksiin. Asuntopolitiikalla ja asuntorakentamisella ohjataan kaupungin kestävää kasvua.

Asuntopoliittinen ohjelma kuvaa, miten valtuustokaudelle 2021–2025 asetettuihin Keravan asuntopoliittisiin tavoitteisiin vastataan eri toimenpitein. Keravan asunto- ja maapoliittisen ohjelman päivitys on aloitettu syksyllä 2022 ja sen ennakoidaan valmistuvan alkuvuodesta 2023.