Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopolitiikalla edistetään keravalaisten mahdollisuutta laadukkaaseen asumiseen ja viihtyisään asuinympäristöön. Asuntopolitiikka ulottuu maapolitiikan, kaavoittamisen ja asuntojen rakentamisen lisäksi sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asumiseen liittyviin kysymyksiin. Asuntopolitiikalla ja asuntorakentamisella ohjataan kaupungin kestävää kasvua.

Maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa varten on asetettu kuusi tavoitetta. Tavoitteet liittyvät maapolitiikkaan, kestävään rakentamiseen, asuinalueiden vetovoimaisuuden lisäämiseen, rakentamisen laatuun ja monimuotoisuuteen sekä isojen perheasuntojen tuotannon lisäämiseen. Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, joille asetettujen mittareiden toteutumista seurataan kaupunginhallituksessa kvartaaleittain ja kaupunginvaltuustossa puolivuosittain.

Tutustu asunto- ja maapoliittisen ohjelmaan:

Keravan asuntopolitiikan tunnusluvut

Missä Keravalla sijaitsee eniten omakotitaloja tai kerrostaloja? Entä kuinka suuri osa asunnoista on vuokra-asuntoja? Kuinka monta uutta omistusoikeuskerrostaloasuntoa Keravalle rakennettiin vuonna 2022?

Keravan asuntopolitiikan tunnusluvut kertovat muun muassa Keravalle rakennettujen asuntojen määristä, hallintamuodosta sekä talo- ja huoneistotyyppien jakautumisesta alueittain. Tunnuslukuja voi tarkastella infograafien muodossa verkossa.