Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta

Jatkuvatoimisessa olosuhdeseurannassa kiinteistön sisäilmaa seurataan antureiden avulla. Anturit seuraavat jatkuvasti tilojen:

  • lämpötilaa
  • suhteellista kosteutta
  • hiilidioksidin määrää
  • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pienhiukkasten määrää
  • tilojen paine-eroa ulkoilmaan.