Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

Kaupungin kiinteistöissä havaitut sisäilmaongelmat voivat johtua monista eri syistä, minkä takia ongelmien ratkaisu edellyttää eri toimialojen ja osaajien yhteistyötä.

Kiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kaupungilla on valtakunnalliseen ohjeistukseen perustuva vakiintunut toimintamalli, jonka voi jakaa viiteen eri vaiheeseen.

 • a) Ilmoita sisäilmaongelmasta

  Sisäilmaongelmien varhainen havainnointi ja niiden ilmoittaminen on jatkotoimenpiteiden kannalta erittäin tärkeää.

  Keravalla ilmoituksen sisäilmaongelmasta voi tehdä kaupungin työntekijä tai kiinteistön muu käyttäjä täyttämällä sisäilmailmoituslomakkeen, joka menee automaattisesti kaupungin kiinteistöistä vastaavalle kaupunkitekniikan toimialalle ja tiedoksi työsuojeluvaltuutetulle.

  Tee ilmoitus sisäilmaongelmasta.

  Ilmoittajana kaupungin työntekijä

  Jos ilmoituksen tekijä on kaupungin työntekijä, ilmoituslomakkeeseen täytetään myös lähiesihenkilön tiedot. Ilmoitus menee suoraan lähiesihenkilölle ja saatuaan tiedon ilmoituksesta, lähiesihenkilö on yhteydessä omaan esihenkilöönsä, joka on yhteydessä toimialajohtoon.

  Lähiesihenkilö myös tarvittaessa huolehtii työntekijän ohjaamisesta työterveyshuoltoon, joka arvioi sisäilmaongelman terveydellistä merkitystä työntekijän terveyden kannalta.

  Ilmoittajana muu tilan käyttäjä

  Jos ilmoituksen tekijä ei ole kaupungin työntekijä, kaupunki kehottaa olemaan tarvittaessa yhteydessä terveyskeskukseen, kouluterveydenhuoltoon tai neuvolaan terveyteen liittyvissä asioissa.

  b) Tunnista sisäilmaongelma

  Sisäilmaongelmaan voi viitata näkyvä jälki vauriosta, poikkeava haju tai tunne tunkkaisesta ilmasta.

  Jäljet ja hajut

  Rakenteelliseen vaurioon voivat viitata muun muassa näkyvät kosteuden aiheuttamat jäljet tai poikkeava haju sisäilmassa, esimerkiksi homeen tai maakellarin haju. Poikkeavan hajun lähteitä voivat olla myös viemärit, kalusteet tai muut materiaalit.

  Tunkkainen ilma

  Tunkkaisen ilman syynä voivat olla edellä mainittujen lisäksi puutteellinen ilmanvaihto tai liian korkea huonelämpötila.

 • Ilmoituksen saatuaan kiinteistöhuolto tai kaupunkitekniikan toimiala käy tarkastamassa ilmoituksessa mainitun kiinteistön tai tilan aistinvaraisesti sekä ilmanvaihtokoneiden toimivuuden. Mikäli ongelma on heti ratkaistavissa, kiinteistöhuolto tai kaupunkitekniikka tekevät tarvittavat korjaustoimenpiteet.

  Osa sisäilmaongelmista korjautuu muuttamalla tilan käyttötapoja, tehostamalla tilojen siivousta tai kiinteistöhuollon toimin, esimerkiksi ilmanvaihtoa säätämällä. Lisäksi voidaan tarvita muita toimenpiteitä, jos ongelma johtuu esimerkiksi talon rakenteellisista vaurioista tai merkittävistä ilmanvaihdon puutteista.

  Tarvittaessa kaupunkitekniikka voi tehdä kiinteistöissä myös alustavia tutkimuksia, joita ovat:

  • kosteuskartoitus pintakosteusosoittimella
  • jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta siirrettävien antureiden avulla
  • lämpökuvaus.

  Alustavien tutkimusten avulla voidaan löytää ratkaisu koettuihin ongelmiin.

  Kaupunkitekniikka raportoi sisäilmatyöryhmälle tarkastuksesta ja sen tuloksista, joiden pohjalta sisäilmatyöryhmä päättää mihin toimenpiteisiin ryhdytään:

  • seurataanko tilannetta
  • jatketaanko tutkimuksia
  • onko ongelma korjattu, jolloin prosessi lopetetaan.

  Sisäilmatyöryhmä käsittelee kaikki ilmoitukset, ja käsittelyä voi seurata sisäilmatyöryhmän muistioista.

  Tutustu sisäilmatyöryhmän muistioihin.

 • Jos kiinteistön sisäilmaongelmat jatkuvat ja sisäilmatyöryhmä päättää, että kiinteistön tutkimuksia jatketaan, kaupunkitekniikan toimiala teettää kiinteistön tekniseen kuntoon liittyvät selvitykset sekä sisäilman laadun tutkimukset. Kuntotutkimusten aloittamisesta viestitään kiinteistön käyttäjille.

  Lue lisää kaupungin teettämistä sisäilmatutkimuksista.

 • Kuntotutkimusten tulosten perusteella sisäilmatyöryhmä arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen tekniseltä ja terveydelliseltä kannalta. Kuntotutkimusten tuloksista sekä jatkotoimenpiteistä viestitään kiinteistön käyttäjille.

  Mikäli jatkotoimenpiteisiin ei ole tarvetta, kiinteistön sisäilmaa tarkkaillaan ja arvioidaan.

  Jos jatkotoimenpiteisiin ryhdytään, kaupunkitekniikan toimiala teettää kiinteistölle korjaussuunnitelman sekä tarvittavat korjaukset. Korjaussuunnitelmasta ja tehtävistä korjauksista sekä niiden aloittamisesta viestitään kiinteistön käyttäjille.

  Lue lisää sisäilmaongelmien korjaamisesta.

 • Korjausten valmistumisesta viestitään kiinteistön käyttäjille.

  Sisäilmatyöryhmä päättää millä tavoin kiinteistöä seurataan sekä toteuttaa seurannan sovitulla tavalla.

Sisäilmatutkimukset

Kun kiinteistössä on pitkittynyt sisäilmaongelma, joka ei ratkea esimerkiksi ilmanvaihdon säätämisellä ja siivouksella, tutkitaan kiinteistöä tarkemmin. Taustalla on yleensä joko kiinteistön pitkittyneen sisäilmaongelman syyn selvittäminen tai lähtötietojen hankkiminen kiinteistön peruskorjausta varten.

Sisäilmaongelmien korjaaminen

Sisäilmatutkimusten tulosten perusteella voidaan tehdä nopeastikin korjauksia, jotta tilan käyttö voi jatkua. Laajojen korjausten suunnittelu ja tekeminen sen sijaan vaatii aikaa. Ensisijainen korjaustapa on vaurion syyn poistaminen ja vaurion korjaaminen sekä viallisten laitteiden korjaaminen tai uusiminen.