Sisäilmaongelmien korjaaminen

Sisäilmatutkimusten tulosten perusteella voidaan tehdä nopeastikin korjauksia, jotta tilan käyttö voi jatkua. Tarvittava korjaus voi kohdistua koko kiinteistöön, sen yhteen osaan tai tekniseen järjestelmään kuten ilmanvaihtoon. Laajojen korjausten suunnittelu sen sijaan vaatii aikaa.

Ensisijainen korjaustapa on vaurion syyn poistaminen ja vaurion korjaaminen sekä viallisten laitteiden korjaaminen tai uusiminen. Tyypillisiä sisäilmaa parantavia korjauksia ja toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen ja tarvittaessa kunnostaminen
  • kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaaminen
  • kuitulähteiden poistaminen
  • kiinteistön siivouksen tehostaminen  
  • lämmitysjärjestelmän säätö
  • pintamateriaalien vaihto
  • rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen.

Kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakenteita korjattaessa noudatetaan ympäristöministeriön korjausopasta.

Kiinteistön peruskorjaus

Sisäilmaongelmat eivät yksin aiheuta tarvetta peruskorjaukselle, vaan peruskorjauksen lähtökohta on kiinteistön ikääntymisen lisäksi kaupunkiorganisaatiossa yhteisesti päätetty tarve kiinteistön säilyttämiselle. Joskus ikääntyneissä kiinteistöissä sisäilmaongelmat voivat johtua sellaisista syistä, joiden perusteellinen korjaaminen voi tarvita laajoja peruskorjaustasoisia korjauksia. 

Laajojen peruskorjausten suunnittelu ja toteuttaminen voivat kestää pitkään, jopa useita vuosia. Ennen peruskorjauksen aloittamista kiinteistössä voidaan tehdä olosuhteita parantavia ja käyttöä turvaavia toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi osan tilojen yli- tai alipaineistaminen. Väistötilatarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Korjausten laadun varmistaminen ja seuranta

Korjausten onnistumista voidaan varmistaa teknisesti jatkuvatoimisten mittareiden avulla ja tiivistyskorjausten jälkeen tehtävillä merkkiainekokeilla. Lisäksi käyttäjien kokemuksia voidaan kartoittaa säännöllisesti toteutettavien oirekyselyiden avulla.

Korjauksista huolimatta on kuitenkin mahdollista, että osa käyttäjistä saa uudelleen sisäilmaoireita tai sisäilmaongelmille herkistyneet käyttäjät eivät pysty palaamaan kiinteistöön pysyvästi.