Pitkän tähtäimen korjaussuunnittelu

Kun koko rakennuskannan kunto on kuntotutkimusten jälkeen tiedossa, kaupunki voi toteuttaa pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS), joka siirtää korjaustoiminnan painopistettä ennakoivaan suuntaan.

Palveluverkkosuunnittelussa otetaan huomioon päiväkotien, koulujen ja muiden kiinteistöjen käyttäjien arviot tilojen tarpeista. Yhdessä käyttäjien tarpeiden kanssa kaupunki voi koota kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnittelun tiedoista arvion siitä, mitkä kiinteistöt ovat tulevaisuudessa säilytettäviä ja mistä kenties on tarkoituksen mukaista luopua. Tämä tietysti vaikuttaa myös siihen millaisia korjauksia ja missä aikataulussa korjauksia on järkevä toteuttaa taloudellisesti ja teknisesti.

Pitkän tähtäimen korjaussuunnittelun hyödyt

PTS mahdollistaa keskittymisen eri korjausratkaisujen etsimiseen ja kilpailuttamiseen sekä myös taloudellisen tilanteen huomioimisen. Suunniteltu jatkuva kiinteistöistä huolehtiminen on taloudellisempaa kuin äkilliset massiiviset, kerralla suoritetut korjaukset.

Parhaan taloudellisen tuloksen saamiseksi, kaupungin on lisäksi tärkeää ajoittaa isot korjaukset kiinteistön elinkaaren oikeaan vaiheeseen. Tämä on mahdollista vain pitkäjänteisellä ja asiantuntevalla kiinteistön elinkaaren seurannalla.

Korjausten toteuttaminen

Kiinteistöjen kunnon ylläpitoa varten tehtyjen kuntotutkimusten avulla esille tulleista korjaustarpeista osa toteutetaan jo samana vuonna tai korjaussuunnitelmien mukaisessa aikataulussa tulevina vuosina.

Lisäksi kaupunki jatkaa kuntotutkimusten ja muiden toimenpiteiden avulla sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen tutkimista ja toimia sisäilman laadun parantamiseksi kiinteistöjen käyttäjiltä tulleiden ilmoitusten perusteella.