Rajankäynti

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai kiinteistöjen välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, kaupunki voi tehdä maanomistajan kirjallisesta hakemuksesta rajankäynnin.

Maastoon tontin rajapyykin sijainnin merkitsemistä varten maanomistaja voi tilata kaupungilta rajannäytön. 

Hakeminen

 • Rajankäyntiä voi hakea maanomistaja. Rajankäynti voidaan tehdä myös sellaisen viranomaisen, yhteisön tai muun henkilön hakemuksesta, jonka toimenpiteen vuoksi rajankäynti on tullut tarpeelliseksi.

  Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa, joka kestää noin 3 kuukautta.

 • Jos tontin rajan paikasta ei ole naapureiden kesken erimielisyyttä eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen merkitä maastoon, voi maanomistaja tilata kaupungilta rajannäytön. Tällöin rajapyykin sijainti merkitään maastoon puupaaluin tai merkintämaalilla.

Hinnasto

 • Rajankäynti

  • 1-2 pyykkiä: 600 euroa
  • Jokainen lisäpyykki: 80 euroa per pyykki

  Kustannukset jakautuvat asianosaisten maksettaviksi heidän toimituksesta saamansa hyödyn mukaan, jolleivat asianosaiset sovi toisin.

 • Rajannäyttö sisältää tilattujen rajamerkkien osoituksen. Lisäpyynnöstä voidaan merkitä myös rajalinja, josta laskutetaan henkilötyökorvauksen mukaan.

  • ensimmäinen rajamerkki 110 euroa
  • jokainen seuraava rajamerkki 60 euroa
  • rajalinjan merkintä 80 euroa per henkilötyötunti

  Rakennuspaikan merkinnän yhteydessä tapahtuvasta rajannäytöstä ja rajalinjan merkinnästä veloitetaan puolet edellä mainituista hinnoista.

Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset