Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma luo suuntaviivat Keravan arkkitehtuurille ja kaupunkisuunnittelulle

Keravan kaupunki valmistelee ohjelmaa parhaillaan. Kuntalaiset ja päättäjät ovat tervetulleita keskustelutilaisuuteen Keravan kaupunginkirjastoon 13.6.2023 klo 16.

Vuoden 2022 alussa julkaistu Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli apoli luo suuntaviivat toimille, joiden kautta arkkitehtuuri tukee ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän yhteiskunnan rakentumista. Samalla se tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden elää hyvässä ja inhimillisesti arvokkaassa ympäristössä.

Keravan kaupunki valmistelee parhaillaan omaa paikallista arkkitehtuuripoliittista ohjelmaansa. Arkkitehtuuripolitiikassa on kyse yhteisistä toimintatavoista ja valinnoista, joilla rakennettuun ympäristöön ja sen suunnitteluun voidaan vaikuttaa. Keravalla on tarve kehittää uudenlaisia toimintatapoja kaupungin suunnittelussa. Elinvoimaiset kaupungit ovat koteja niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille, yhteisöille ja yrityksille mutta myös luonnolle ja kulttuurille.

Arkkitehtuuriohjelmia on laadittu Suomessa jo parinkymmenen vuoden ajan. Tulevaisuudessa kaupunkimme ja elinympäristömme kohtaavat alati kasvavia haasteita, joten on tärkeää, että myös paikallinen arkkitehtuuripolitiikka kehittyy ajan mukana. Tarvitaan joustavia, pitkäjänteisiä, paikallislähtöisiä, alueiden omille vahvuuksille ja ominaisuuksille pohjautuvia aloitteita. Juuri nyt on hyvä aika paikalliselle arkkitehtuuripoliittiselle keskustelulle ja uudenlaiselle ohjelmatyölle.

Apoli-keskustelutilaisuus kuntalaisille ja päättäjille

Missä mennään arkkitehtuuripolitiikassa kansallisella ja paikallisella tasolla? Tervetuloa mukaan keskustelemaan aiheesta Keravan kaupunginkirjastolle (Paasikivenkatu 12) tiistaina 13.6.2023 klo 16–18!

Tilaisuudessa sekä kuntalaiset että päättäjät pääsevät kertomaan näkökulmiaan Keravan arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun suuntaviivoista. Paikan päällä keskustelemassa ovat Paavo Foley Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfosta, Keravan uudistuvan asemanseudun arkkitehtuurikilpailun asiantuntijatuomarina toiminut Katariina Peltola sekä Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos.

Archinfon eri puolilla Suomea järjestämät keskustelu- ja kohtaamistilaisuudet keräävät paikallisia näkökulmia Suomen uuteen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Kohtaamis- ja keskustelutilaisuuksien tarkoitus on jakaa kansalaisten kanssa ajatuksia apolin tavoitteista heidän omassa lähiympäristössään.

Keravan keskustelu- ja kohtaamistilaisuuden järjestävät Archinfo ja Keravan kaupunki.

Lisätiedot

  • Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos, 040 318 2323, pia.sjoroos@kerava.fi
  • Archinfon viestinnän ja tapahtumatuotannon koordinaattori Paavo Foley, 044 974 6109, paavo.foley@archinfo.fi