Kivisillan alueen rakentaminen käynnistyy Keravalla

Kivisillan Asuntomessualueen infran rakennustyöt käynnistyvät. Suurimmat maanrakennustyöt keskittyvät tälle vuodelle.

Kivisillan alueella järjestetään kesällä 2024 asumisen tapahtuma. Asuinalueen infran rakennustyöt alkavat juhannusviikolla. Kaikki suurimmat maanrakennustyöt valmistuivat viime vuonna. Tavoitteena on, että vesihuolto, tekniikka sekä kulkureitit tonteille ovat suurelta osin käytettävissä keväällä 2023.

Rakennusurakan pääurakoitsijaksi ja päätoteuttajaksi on valittu järvenpääläinen Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy.

On hienoa, että saimme hankkeeseen entuudestaan tutun ja luotettavan urakoitsijan, jonka kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Hanke vaatii erityisen tiivistä yhteydenpitoa eri sidosryhmien välillä.

Keravan kaupungin infrapalvelujen projektipäällikkö Jali Vahlroos

Urakka kattaa Kivisillan kaava-alueen rakentamisen kokonaisuudessaan sisältäen maan alle sijoitettavan kunnallistekniikan sekä pintarakenteet, kuten kiveystyöt ja viheralueiden viimeistelyn. Urakkaan kuuluu myös Jokilaakson melusuojauksen maanrakennus-, paalutus- ja perustustyöt Lahdenväylän länsipuolelle ja kevyen liikenteen puistoreitti Keravanjoen varteen. Meriviemärivarauksen rakentaminen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle sisältyy myös urakkaan.

“Alueen rakentaminen on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan hyvin poikkeuksellinen hanke Keravan kaupungille. Pelkästään se, että toteutamme Asuntomessualueen infraa, on huikea juttu. Tämän lisäksi rakennamme koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellisia melusuojaukseen liittyviä ratkaisuja Lahdenväylän suuntaan”, Vahlroos sanoo.

Kivisillan alue on työmaa-aluetta kesään 2024 asti. Tämän vuoksi alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta. Rakentamisesta aiheutuu tilapäisiä liikennejärjestelyjä Porvoontielle sekä Kytömaantielle kesään 2024 asti. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Keravan kaupungin nettisivuilla ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa.