Ilmat viilenevät – suojaa vesimittari ja -putket jäätymiseltä

Talvi tekee tuloaan. Kiinteistön omistajien on nyt syytä huolehtia siitä, että vesimittari tai tonttivesijohto eivät pääse jäätymään.

Putkien jäätyminen on ikävä yllätys, joka voi sattua ilman paukkupakkasiakin. Putkien jäätyessä vedentulo kiinteistöön loppuu ja vesimittari voi rikkoutua. Jäätyminen voi aiheuttaa myös putkirikkoja, mistä seuraa vesivahinkoja.

Jäätymisestä aiheutuneet kustannukset lankeavat kiinteistön omistajalle. Harmien välttämiseksi kannattaa ennakoida ja kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Nosta vesimittaritilan lämpötilaa ja lisää tarvittaessa lämpöeristettä, kuten esimerkiksi styroksia, vesimittarin ympärille. Näin voit estää vesimittarin jäätymisen. Rikkoutunut mittari joudutaan vaihtamaan uuteen.
  • Tarkista, että mittaritilaan ei pääse kylmää ilmaa ilmanvaihtoventtiilien kautta.
  • Tarkista myös, että vesiputkien ympärillä on riittävä lämpöeristys, jotta putket eivät jäädy. Tonttivesijohto jäätyy tavallisesti rakennuksen perusmuurin kohdalta.

Jos vesimittari tai tonttivesijohto pääsevät jostain syystä jäätymään, ole yhteydessä Keravan vesihuoltolaitokseen.