Jäteastioiden tyhjennyksissä viivästyksiä – missä vika?

Jätteiden kuljetuksessa on esiintynyt viime aikoina viivästyksiä, mikä on aiheuttanut harmitusta asukkaiden keskuudessa. Viivästykset ovat koskeneet niin tiettyjä alueita kuin jätejaekohtaisia astioita.

Keravalla suurimpana haasteena on ollut kartongin keräys.

Mistä on kyse ja mitä kaupunki voi tehdä asialle?

Keravan kaupunki on osa Kiertokapulan toiminta-aluetta, ja vastuu jätehuollosta on jätelautakunta Kolmenkierrolla ja Kiertokapula Oy:llä. Kiertokapula tilaa jätteiden keräilyn kilpailuttamiltaan urakoitsijoilta.

Kiertokapula on tiedostanut harmilliset viivästysongelmat. Kiertokapulan julkaisemien tiedotteiden mukaan viivästyksien syynä ovat muun muassa pakkasjakson aiheuttamat henkilöstö- ja kalusto-ongelmat.

Keravan kaupunki ei voi siis vaikuttaa siihen, jos kiinteistöjen roska-astiat pursuilevat eikä astioita tyhjennetä ajallaan.

Kaupunki pyrkii katujen kunnossapitosuunnitelman mukaisesti pitämään huolen siitä, että jäteautot pystyvät toimimaan myös ahtailla kaduilla ja normaaliin keräilyrytmiin päästäisiin mahdollisimman pian.

Kiertokapula kuroo viivästyksiä parhaillaan kiinni

Kiertokapula pahoittelee haastavaa tilannetta ja tekee kaikkensa, jotta jätteenkuljetus saadaan toimimaan normaalisti niin pian kuin mahdollista.

Keravalla kartonkeja ja muita kierrätettäviä pakkausmateriaaleja on mahdollista viedä omatoimisesti Rinki-ekopisteisiin, joilla vastaavaa keräilyongelmaa ei ole ollut. Katso keräyspaikat Rinki Oy:n verkkosivuilta: rinkiin.fi.

Kiinteistön omistaja: näin helpotat jätteenkuljettajien työtä talviaikaan

Kiertokapula muistuttaa kiinteistön omistajia kiinnittämään huomiota kiinteistön talvikunnossapitoon. Kun lumet on kolattu tai aurattu ja piha hiekoitettu asianmukaisesti, jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen toimii sujuvasti ja turvallisesti.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön omistajan vastuulla on varmistaa, että jäteauto pääsee esteettömästi jäteastialle.

Biojätteiden kuljettajan työtä voi helpottaa huolellisella pakkaustekniikalla. Pakkasilla biojätekuormat nimittäin jäätyvät herkästi astiaan kiinni, mikä aiheuttaa viivästyksiä kuljetuksiin. Tästä syystä ruokajätteiden nesteet kannattaa valuttaa pois ennen biojäteastiaan laittamista.