Kiertokapula tiedottaa: Taloyhtiöiden pakkausjätteiden keräysvelvoitteet kiristyvät Keravalla 1.11.2023 alkaen

Metalli- ja lasipakkausten kiinteistökohtainen keräysvelvoite koskettaa jatkossa kaikkia taajamissa sijaitsevia vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä. Aikaisemmin velvoiteraja on ollut 10 asuinhuoneistoa.

Kiertokapulan toimialueella kiristetään 1.11.2023 alkaen pakkausjätteiden keräysvelvoitetta. Toimenpiteen tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta.

Tähän saakka pienmetallin ja lasipakkausten keräysvelvoite on koskenut ainoastaan sellaisia kiinteistöjä, joissa on yli 10 asuinhuoneistoa. Nyt myös pienemmiltä, 5–9 huoneiston taloyhtiöiltä, aletaan kerätä kartonki- ja muovipakkausten lisäksi erikseen lajiteltua lasi- ja metallipakkausjätettä.

Mitä pakkausjätteiden erilliskeräys käytännössä tarkoittaa?

Kiertokapula toimittaa taloyhtiöille tarvittavat keräysastiat ennen keräyksen alkua. Lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkaukset lajitellaan kaikki omiin keräysastioihinsa.

Pakkausjätteiden keräyksessä käytetään Kiertokapulan jäteastioita pois lukien syväkeräysastiat ja jätepuristimet. Asiakkaiden omien astioiden tullessa elinkaarensa päähän, ne korvataan Kiertokapulan astioilla ilman erillistä korvausta.

Jätekatosten tilanpuute ei vapauta taloyhtiötä keräysvelvoitteista

Mikäli taloyhtiön jätekatoksessa ei näytä olevan tilaa uusille keräysastioille, Kiertokapula kehottaa ratkomaan tilankäyttöongelmia yhteistyössä naapurikiinteistöjen kanssa. Naapureilla ja taloyhtiöillä voi olla esimerkiksi yhteisiä jätepisteitä ja -astioita.

Jätehuollon voi järjestää myös siten, että toisella kiinteistöllä on esimerkiksi lasipakkausastia ja toisella metallipakkausten keräysastia. Tällöin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä.

Lasi- ja metallipakkausastiat voi myös sijoittaa jätekatoksen ulkopuolelle, ja jäteastioiden kokoa voi muuttaa tarvittaessa. Tilanpuute ei vapauta taloyhtiötä keräysvelvoitteista.

Kiertokapulalta saa neuvoa ja opastusta niin jätetilasuunnitteluun kuin astiamitoitukseenkin. Lue lisää pakkausjätteiden erilliskeräyksestä: Muutokset pakkausjätteiden keräyksessä vuonna 2023 (kiertokapula.fi).

Lisätietoja:
Kiertokapula Oy, kuntaurakoiden työnjohtaja Toni Pursiainen, 040 040 3484, toni.pursiainen@kiertokapula.fi