Mahdollisia häiriöitä jäteastioiden tyhjennyksessä helmi-maaliskuun aikana

Jos jäteastioiden tyhjennysväli pitkittyy, voivat kuntalaiset jättää lisäjätesäkit astian viereen maksutta. Ajankohtaista tilannetietoa ja toimintaohjeita voi lukea Kiertokapulan verkkosivuilta.

Keravan jäteastioiden tyhjennyksissä on muutoksia helmi-maaliskuun aikana. Muutosten taustalla on Jätehuolto Laineen heikentynyt valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista. Keravan kaupungin jätehuollosta vastaa Kiertokapula Oy, joka on jo tehnyt järjestelyjä astiatyhjennysten varmistamiseksi.

Muutokset saattavat aiheuttaa häiriöitä seka- ja biojäteastioiden tyhjennyksessä. Jos tyhjennyksiin tulee reittimuutoksia tai astioiden tyhjennysväli pitkittyy, voivat kuntalaiset jättää lisäjätesäkit astian viereen maksutta.

Kuntalaisten kannattaa seurata Kiertokapulan verkkosivuilla olevaa tilanneseurantaa, johon päivitetään toimintaohjeita ja ajankohtaista tietoa poikkeusjärjestelyistä: Keravan ja Mäntsälän asiakkaille tilannetietoa (kiertokapula.fi).

Sinun ei tarvitse itse olla yhteydessä Kiertokapulaan, vaan jätelaitos ottaa tarvittaessa yhteyttä ja neuvoo, miten toimia poikkeavissa oloissa. Kiertokapula on yhteydessä asiakkaisiin tekstiviestillä, jonka lähettäjä on JATEHUOLTO.

Poikkeusjärjestelyn aikana syntyvät jätteet on syytä lajitella huolellisesti ja pakata tiiviisti. Sekajätteen määrää pystyy vähentämään lajittelemalla pakkausjätteet erikseen ja toimittamalla ne Ringin ekopisteisiin.

Lisätietoa:
Useat jäteyhtiöt valmistautuvat poikkeusjärjestelyihin – urakoitsijavaihdoksia tiedossa (kiertokapula.fi).