Ilmoitus kuulutuksesta: Suomi-rata Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä 1.11.–29.12.2023

Suomi-rata Oy on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Lentorata-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus).

Lentorata välille Pasila (Helsinki)–Kytömaa (Kerava) on uusi 30 kilometrin pituinen kaukoliikenteen rataosa, josta 28 kilometriä sijoittuu tunneliin. Toisena hankevaihtoehtona YVAssa tarkastellaan pääradan parantamista yhdellä lisäraiteella välillä Käpylä–Kerava.

Vaikutusten arvioinnin vertailuvaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, johon sisältyy oletuksena digirata eli digitaalisen kulunvalvonnan toteuttaminen sekä Pasila–Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantaminen.

Arviointiselostus ja kuulutus ovat fyysisesti nähtävillä Keravan kaupungin kirjaamossa osoitteessa Kauppakaari 11 aikavälillä 1.11.–29.12.2023.

Ilmoitus kuulutuksesta on julkisesti nähtävillä sähköisesti Tweb-asianhallintajärjestelmässä: Kuulutushaku (tweb.fi).