Matkoissuo kesällä.

Keravan Matkoissuon luonnonsuojelualue toteutumassa

Luonnonsuojelualue saa lainvoiman tammikuun 2023 lopulla, ellei perustamispäätöksestä valiteta.

Uudenmaan ELY-keskus teki 15.12.2022 päätöksen Keravan Matkoissuon luonnonsuojelualueen perustamisesta. Päätöksen taustalla on Keravan kaupunginvaltuuston hyväksyntä, joka saatiin syyskuussa 2022. Ellei Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä valiteta, Matkoissuosta tulee Keravan toinen luonnonsuojelualue.

Pääosa Matkoissuosta sijaitsee Tuusulan kunnan puolella osana jo olemassa olevaa Harminsuo – Harminkallio – Matkoissuo -luonnonsuojelualuetta. Keravan puoleisen osan suojelu on nähty erittäin tärkeänä, sillä koko suoalue muodostaa luonnonsuojelullisesti, virkistyksellisesti ja maisemallisesti merkittävän, yhtenäisen kokonaisuuden.

Keravan Matkoissuo on kooltaan noin viisi hehtaaria. Suoalue on merkitty Keravan yleiskaavaan SL-merkinnällä, jonka mukaan alue on luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavaksi tarkoitettu.

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös sisältää suoaluetta koskevat rauhoitusmääräykset. Esimerkiksi marjojen poimintaan ei tule rajoituksia, ja alue säilyy kaupungin omistuksessa.

Tutustu yleistiedoksiannon ja Uudenmaan ELY-keskuksen perustamispäätökseen:

Perustamispäätös (pdf)
Yleistiedoksianto (pdf, ELY-keskus.fi)