Sosiaali- ja terveyspalveluiden kotiin vietävät ateriat jatkuvat katkeamatta hyvinvointialueella

Keravan kaupungin kotiaterioita valmistanut ateriakeskus lopettaa toimintansa 31.12.2022. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden kotiin vietävät ateriat toimittaa 1.1.2023 alkaen uusi hyvinvointialueella toimiva palveluntuottaja. Ateriakeskukselta aterioita suoraan ostaneet asiakkaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä ikääntyneiden asiakasohjaukseen palvelutarpeen kartoitusta varten.

Keravan kaupungin ateriakeskus on tuottanut ja toimittanut sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden kotiin vietävät ateriat. Ateriakeskus on myös toimittanut yksityisille asiakkaille aterioita kotiin. Tämä suoraan ateriakeskuksesta ostaneiden asiakkaiden palvelu päättyy vuoden lopussa.

Asiakkaiden palvelutarvetta kartoitetaan

Ateriakeskus on tiedottanut marraskuussa 2022 asiakkaitaan, että yksityisille asiakkaille suunnattu palvelu on päättymässä, koska ateriakeskus lopettaa toimintansa nykyisellään. Kirje on valitettavasti lähtenyt myös joillekin sosiaali- ja terveyspalveluiden ateriapalveluiden asiakkaille ja on aiheuttanut heille huolta. Ikääntyneiden palveluissa on kartoitettu asiakkaiden tilannetta ja oltu puhelimitse yhteydessä asiakkaisiin, jotka ovat toivoneet tilanteensa kartoitusta. Asiakkailla, joiden toimintakyky edellyttää kotiin tuotua lämmintä ateriaa palvelu jatkuu katkeamatta. Hyvinvointialueen uusi palvelutuottaja toimittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kotiin vietävät ateriat 1.1.2023 alkaen.

Jos suoraan ateriakeskukselta aterioita ostaneella asiakkaalla on esimerkiksi toimintakykynsä vuoksi tarve kotipalvelun tukipalveluna annettavalle ateriapalvelulle, eikä häneen olla vielä oltu yhteydessä, tulee hänen soittaa ikääntyneiden asiakasohjauksen numeroon 09 2949 3231, jotta asiakkaan palveluntarve voidaan tarvittaessa kartoittaa tarkemmin.