Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustus tulee hakuun 1.2.2024

Keravalla myönnetään avustusta järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta edistää keravalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksen seuraava hakuaika on 1.2. - 28.2.2024.

Millaiseen toimintaan avustusta voi hakea

Kaupunki myöntää avustusta toimintaan, joka edistää keravalaisten hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisee hyvinvointia uhkaavia ongelmia sekä auttaa ongelmia kohdanneita asukkaita ja heidän perheitään.

Avustus voi kattaa toimintakulujen lisäksi esimerkiksi tilakuluja. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan toiminnan laajuus sekä laatu esimerkiksi hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyssä ja toiminnan kohderyhmän tuen tarpeessa.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kunnan palvelutuotantoon liittyvään ammatilliseen ja ei-ammatilliseen toimintaan, kuntien palvelutuotantoon liittyvään kohtaamis-paikkatoimintaan, vapaaehtoiseen vertaistukeen sekä virkistystoimintaan, kuten kerhoihin, leireihin ja retkiin.

Avustuksen hakeminen soveltavaan liikuntatoimintaan

Kun hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta toteutetaan soveltavan liikunnan toimintana, avustuksen määrään vaikuttavat säännöllisten harjoituskertojen määrä, säännölliseen toimintaan osallistujien määrä sekä liikuntatilakustannukset.

Avustusmäärä soveltavaan liikuntatoimintaan perustuu hakuvuotta edeltäneen vuoden toimintaan. Avustusta ei myönnetä tilakuluihin, joiden käyttöä Kerava kaupunki tukee taloudellisesti jo muuten.

Avustusperiaatteet

Voit tutustua tarkemmin avustusperiaatteisiin pdf-liitteessä.

Hakuaika ja hakulomakkeet

Avustus on haettavissa kerran vuodessa 1.2.-28.2.2024. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti. Lomake avautuu 1.2. haun avauduttua. Siirry sähköiseen hakulomakkeeseen.

Halutessasi voit täyttää pdf-hakulomakkeen ja lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi. Avaa pdf-hakulomake.

Hakemuksen voit myös toimittaa postitse osoitteeseen:

  • Keravan kaupunki
  • Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta
  • PL 123
  • 04201 Kerava

Merkitse kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään haettavan avustuksen nimi. Postitse lähetetyssä hakemuksessa viimeisen hakupäivän postileima ei riitä, vaan hakemuksen tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

Toimita selvitys, mikäli olet saanut avustusta vuonna 2023

Mikäli yhdistyksesi tai yhteisösi on saanut avustusta vuodella 2023, avustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys kaupungille hakuaikana 1.2.–28.2. käyttöselvityslomakkeella. Toivomme selvitystä ensisijaisesti sähköisenä.

Siirry sähköiseen käyttöselvityslomakkeeseen. Lomake avautuu 1.2.2024.

Halutessasi voit täyttää pdf-hakulomakkeen ja lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi. Avaa pdf-käyttöselvityslomake.

Lisätietoja

  • Elina Heikkinen, Keravan kaupungin erityissuunnittelija 040 318 4508, elina.heikkinen@kerava.fi
  • Kaikki Keravan kaupungin avustukset vuodelle 2024 löytyvät kaupungin verkkosivuilta: Avustukset