Avustukset

Keravan kaupunki myöntää avustuksia yhdistyksille, yksityishenkilöille ja toimintaryhmille. Avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja omaehtoista toimintaa. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun, toteutukseen, vaikuttavuuteen ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Keravan kaupunki voi myöntää erilaisia vuosi- ja kohdeavustuksia järjestöille ja muille toimijoille. Keravan kaupungin hallintosäännön mukaisesti avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnalle.

Avustuksia myönnettäessä avustuksia hakevia yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä kohdellaan tasapuolisesti ja avustuksia myönnetään kaupunkitasoisten yleisten avustusperiaatteiden ja lautakuntien vahvistamien toimialojen omien avustusperiaatteiden ja käytänteiden mukaisesti.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta ja kohdistua erityisesti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä toimijoille, joilta kaupunki ostaa toimintaa tai toimintaan, jota kaupunki itse tuottaa tai ostaa. Avustuksissa ja tukimuodoissa on huomioitu nuoriso-, liikunta-, poliittiset-, veteraani-, kulttuuri-, eläkeläis-, vammais- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet

Hakuajat

 • 1) Avustukset nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille

  Nuorisojärjestöjen ja toimintaryhmien kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa 1.4.2024 mennessä.

  Määrärahojen salliessa voidaan järjestää ylimääräinen lisähaku erilliskuulutuksella.

  2) Kulttuuriavustukset

  Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen haku vuodelle 2024 oli 30.11.2023 mennessä ja toinen haku on 15.5.2024 mennessä.

  Toiminta-avustus ja ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha ovat haettavissa kerran vuodessa. Tämä haku vuodelle 2024 toteutettiin poikkeuksellisesti 30.11.2023 mennessä.

  3) Liikuntapalveluiden toiminta- ja kohdeavustukset, urheilijan stipendit

  Toiminta-avustukset ovat haettavana kerran vuodessa 1.4.2024 mennessä.

  Muu harkinnanvarainen kohdeavustus on haettavana jatkuvasti.

  Urheilijan stipendin hakuaika päättyy 30.11.2024.

  Huomioithan, että soveltavaan liikuntatoimintaa avustukset myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksista.

  4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustus

  Avustus on haettavissa kerran vuodessa 1.2.-28.2.2024.

  5) Avustukset lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön

  Avustus on haettavissa kerran vuodessa, 15.1.2024 mennessä.

  6) Veteraanijärjestöjen vuosiavustus

  Avustusta voivat hakea veteraanijärjestöt 2.5.2024 mennessä.

  7) Harrastestipendi

  Harrastestipendi on haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat ovat 1.-31.5.2024 ja 2.12.2024-5.1.2025.

  8) Harrasteseteli

  Hakuajat ovat 1.1.-31.5.2024 ja 1.8.-30.11.2024.

  9) Nuorten kansainvälistymistuki

  Hakuaika on jatkuva.

  10) Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen

  Avustus on haettavissa viisi kertaa vuodessa: 15.1.2024, 1.4.2024, 31.5.2024, 15.8.2024, ja 15.10.2024 mennessä.

Avustusten toimittaminen kaupungille

 • Avustushakemukset tulee toimittaa määräpäivinä kello 16 mennessä.

  Näin toimitat hakemuksen:

  1. Voit hakea avustusta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen kohdalta.
  2. Voit halutessasi täyttää hakulomakkeen ja lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi.
  3. Hakemuksen voit myös toimittaa postitse osoitteeseen:
  • Keravan kaupunki
   Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta
   PL 123
   04201 Kerava

  Merkitse kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään haettavan avustuksen nimi.

  Huom! Postitse lähetetyssä hakemuksessa viimeisen hakupäivän postileima ei riitä, vaan hakemuksen tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

  Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.

Haettavat avustukset ja hakulomakkeet

Löydät lisätietoa jokaisesta avustuksesta vapaa-ajan ja hyvinvoinnin avustusperiaatteista.

 • Avustuksia myönnetään kohdeavustusten muodossa nuorisojärjestöille. Avustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan.

  Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, jonka jäsenistä kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita.

  Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että yhdistyksellä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään kahden kolmasosan olla alle 29-vuotiaita. Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään kahden kolmasosan on oltava alle 29-vuotiaita.

  Avustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

  Toimitila-avustus

  Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa on otettava huomioon, missä määrin tilaa käytetään nuorisotoimintaan.

  Koulutusavustus

  Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon koulutustoimintaan osallistumista varten.

  Tapahtuma-avustus

  Avustusta myönnetään koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaanottamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, muun tahon järjestämään kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista varten, tai kansainvälisen kattojärjestön järjestämään tilaisuuteen osallistumiseen.

  Projektiavustus

  Avustusta myönnetään kertaluonteisena esimerkiksi jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun tai nuorisotutkimuksen suorittamiseen.

  Hakulomakkeet

  Linkki sähköiseen hakemukseen

  Hakulomake: Hakemuslomake kohdeavustuksiin, avustukset nuorisojärjestöille (pdf)

  Tilityslomake: Kaupungin avustuksen tilityslomake (pdf)

  Käsittelemme ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta tulleita hakemuksia. Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen tai lähettäminen ei ole hakemusta tehdessä mahdollista, ole yhteydessä nuorisopalveluihin vaihtoehtoisesta hakemuksen jättämisen tavasta. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun alaosasta.

 • Kulttuurin toiminta-avustukset

  • ympärivuotinen toiminta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn toteuttaminen
  • tilaustyö
  • julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta

  Kulttuurin kohdeavustukset

  • esityksen tai tapahtuman hankinta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn toteuttaminen
  • tilaustyö
  • julkaisu- tai ohjaustoiminta

  Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha

  • työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen
  • työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
  • vain Keravalla vakinaisesti asuville.

  Hakulomakkeet

  Toiminta- ja kohdeavustuksia haetaan sähköisen lomakkeen kautta. Avaa hakulomake.

  Ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahaa haetaan sähköisen lomakkeen kautta. Avaa hakulomake.

  Myönnetty avustus selvitetään sähköisen lomakkeen kautta.  Avaa tilityslomake.

 • Liikuntapalvelun toiminta-avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseuroille sekä vammais- ja kansanterveysjärjestöille. Toiminta-avustukset ja urheilijan stipendit ovat haettavana kerran vuodessa. Muu harkinnanvarainen kohdeavustus on haettavana jatkuvasti.

  Huomioithan, että vuodesta 2024 alkaen avustukset soveltavan liikunnan toimintaan haetaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksena.

  Hakeminen

  Toiminta-avustus liikuntayhdistyksille: siirry sähköiseen hakulomakkeeseen.

  Muu harkinnanvarainen kohdeavustus: siirry sähköiseen hakulomakkeeseen.

  Urheilijan stipendi: siirry sähköiseen hakulomakkeeseen.

 • Avustusta myönnetään toimintaan, joka edistää keravalaisten hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisee hyvinvointia uhkaavia ongelmia sekä auttaa ongelmia kohdanneita asukkaita ja heidän perheitään. Avustus voi kattaa toimintakulujen lisäksi tilakuluja. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan toiminnan laajuus sekä laatu esimerkiksi hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyssä ja toiminnan kohderyhmän tuen tarpeessa.

  Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kunnan palvelutuotantoon liittyvään ammatilliseen ja ei-ammatilliseen toimintaan, kuntien palvelutuotantoon liittyvään kohtaamispaikkatoimintaan, vapaaehtoiseen vertaistukeen sekä virkistystoimintaan, kuten kerhoihin, leireihin ja retkiin.

  Soveltava liikuntatoiminta

  Kun hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta toteutetaan soveltavan liikunnan toimintana, avustuksen määrään vaikuttavat säännöllisten harjoituskertojen määrä, säännölliseen toimintaan osallistujien määrä sekä liikuntatilakustannukset. Avustusmäärä soveltavaan liikuntatoimintaan perustuu hakuvuotta edeltäneen vuoden toimintaan. Avustusta ei myönnetä tilakuluihin, joiden käyttöä Kerava kaupunki tukee taloudellisesti jo muuten.

  Hakulomakkeet

  Siirry sähköiseen hakulomakkeeseen.

  Avaa tulostettava hakulomake (pdf).

  Toimita selvitys, mikäli olet saanut avustusta vuonna 2023

  Mikäli yhdistyksesi tai yhteisösi on saanut avustusta vuodella 2023, avustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys kaupungille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksen hakuajan puitteissa käyttöselvityslomakkeella. Toivomme selvitystä ensisijaisesti sähköisenä.

  Siirry sähköiseen käyttöselvityslomakkeeseen.

  Avaa tulostettava käyttöselvityslomake (pdf).

 • Keravan kaupunki avustaa kaupungissa toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä. Avustuksia voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös sellaisille ylikunnallisille yhdistyksille, joiden toiminnan luonne perustuu kuntien rajat ylittävään yhteistyöhön.

  Avustuksia myönnetään yhdistyksille, joiden toiminta vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymien perusteiden lisäksi:

  • vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista
  • lisää perheiden hyvinvointia
  • auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään.

  Yhdistysten lasten ja nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevä työ sekä toiminnan vaikuttavuus ovat avustuksen myöntämiskriteerejä.

  Kaupunki haluaa kannustaa yhdistyksiä toiminnan kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Avustuksen myöntämiskriteerejä ovat myös se,

  • miten avustuksen käyttötarkoitus toteuttaa Keravan kaupungin strategiaa
  • miten toiminta edistää kaupunkilaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä
  • miten toiminnan vaikutuksia arvioidaan.

  Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi, kuinka paljon toiminnan piirissä on keravalaisia, erityisesti, jos kyseessä ylikunnallinen tai valtakunnallinen toiminta.

  Hakulomake

  Hakulomake: Avustushakemus lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön (pdf)

 • Veteraanien järjestöavustuksista myönnetään veteraaniyhdistysten jäsenistön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

 • Keravalla halutaan, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta, ja harrastuksen parista voi löytää uusia kavereita. Tästä syystä Keravan kaupunki ja Sinebrychoff tukevat keravalaisia lapsia ja nuoria harrastestipendillä.

  Kevään 2024 harrastestipendiä voi hakea 7–17 -vuotias keravalainen nuori, joka on syntynyt välillä 1.1.2007-31.12.2017.

  Stipendi on tarkoitettu ohjattuun harrastetoimintaan esimerkiksi urheiluseurassa, järjestössä, kansalaisopistossa tai taideoppilaitoksessa. Valintaperusteita ovat muun muassa lapsen ja perheen taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset olosuhteet.

  Hakulomake ja hakemusten käsittely

  Stipendiä haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Siirry sähköiseen hakemukseen.

  Päätökset lähetetään sähköisesti.

 • Harrasteseteli on keravalaisille 7-28-vuotiaille nuorille suunnattu avustus. Harrasteseteliä voi käyttää mihin tahansa säännölliseen, järjestettyyn tai omaehtoiseen harrastustoimintaan tai harrastusvälineisiin.

  Avustusta myönnetään hakemuksessa esitettyjen perustelujen ja tarveharkintaan pohjautuen 0–300 € välillä. Tukea myönnetään sosioekonomisin perustein. Avustus on harkinnanvarainen. Huomaa, että jos olet saanut saman kauden aikana harrastestipendin, et ole oikeutettu harrasteseteliin.

  Avustusta ei ensisijaisesti makseta rahana hakijan tilille, vaan avustettavat kulut tulee laskuttaa Keravan kaupungilta tai toimittaa tosite tehdyistä hankinnoista Keravan kaupungille.

  Hakulomake

  Siirry sähköiseen hakulomakkeeseen.

  Käsittelemme ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta tulleita hakemuksia. Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen tai lähettäminen ei ole hakemusta tehdessä mahdollista, ole yhteydessä nuorisopalveluihin vaihtoehtoisesta hakemuksen jättämisen tavasta. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun alaosasta.

  Ohjeet muilla kielillä

  Instructions in English (pdf)

  Ohjeet arabiaksi (pdf)

 • Keravan kaupunki avustaa keravalaisia nuoria tavoitteelliseen harrastetoimintaan liittyvissä ulkomaanmatkoissa. Avustusta voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että yhdistyksille matka- ja majoituskuluihin. Kansainvälistymistukea voi hakea jatkuvasti.

  Avustuksen kriteereinä ovat:

  • hakija/matkustajat ovat 13–20-vuotiaita keravalaisia nuoria
  • matka on harjoittelu-, kilpailu- tai esiintymismatka
  • harrastettavan toiminnan tulee olla tavoitteellista

  Avustusta haettaessa on annettava selvitys matkan luonteesta, matkan kuluista sekä harrastamisen tasosta ja tavoitteellisuudesta. Myöntämisen kriteereinä ovat yhdistyksillä harrastamisen tavoitteellisuus, menestyminen harrastuksessa, osallistuvien nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus. Yksityisillä myöntämisen kriteereinä ovat harrastamisen tavoitteellisuus ja menestyminen harrastuksessa.

  Avustusta ei myönnetä täysimääräisesti matkan kuluihin.

  Hakulomake

  Siirry sähköiseen hakulomakkeeseen.

  Käsittelemme ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta tulleita hakemuksia. Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen tai lähettäminen ei ole hakemusta tehdessä mahdollista, ole yhteydessä nuorisopalveluihin vaihtoehtoisesta hakemuksen jättämisen tavasta. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun alaosasta.

 • Keravan kaupunki kannustaa asukkaita luomaan kaupunkia elävöittävää toimintaa uudella avustusmuodolla, joka tukee kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Kohdeavustusta voi hakea erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden, tapahtumien ja asukastilaisuuksien järjestämiseen, jotka liittyvät keravalaiseen kaupunkiympäristöön tai kansalaistoimintaan. Tukea voidaan myöntää sekä rekisteröidyille että ei-rekisteröidyille yhteisöille.

  Kohdeavustus on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja muista välttämättömistä toimintakuluista. Hakijan kannattaa varautua kattamaan osa kuluista muulla tuella tai omarahoituksella.

  Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen laatuun sekä arvioituun osallistujamäärään. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmaan on hyvä sisältyä tiedotussuunnitelma sekä mahdolliset yhteistyökumppanit.

  Hakulomakkeet

  Kohdeavustusten hakulomakkeet

  Toiminta-avustuksen hakulomakkeet

Lisätietoa kaupungin avustuksista:

Kulttuuriavustukset

Avustukset nuorisojärjestöille, harrastesetelit ja harrastestipendit

Liikunta-avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustukset sekä kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen

Veteraanijärjestöjen vuosiavustukset