Tutkimusluvat

Tutkimuslupahakemus tulee täyttää huolellisesti. Lomakkeella tai tutkimussuunnitelmassa tulee kuvata, miten tutkimuksen toteuttaminen vaikuttaa tutkimuksen kohteena olevan yksikön ja tutkimukseen osallistuvien henkilöiden toimintaan mukaan lukien kaupungille aiheutuvat kustannukset. Tutkijan tulee myös selittää, kuinka varmistetaan, ettei tutkimusraportista ole yksilöitävissä tutkimukseen osallistuneita henkilöitä, työyhteisöä tai työryhmää.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan tutkimussuunnitelma. Hakemukseen tulee liittää myös mahdolliset tutkimuksen kohteille jaettavat aineistot, kuten tiedotteet, suostumuslomakkeet ja kyselylomakkeet.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus

Tutkija sitoutuu olemaan luovuttamatta tutkimuksen yhteydessä käytettävissä olleita luottamuksellisia tietoja sivullisille.

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus toimitetaan osoitteeseen PL 123, 04201 Kerava. Hakemus tulee osoittaa sille toimialalle, jonka alaiseen yksikköön tutkimuslupaa anotaan.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti suoraan toimialan kirjaamoon:

  • Kaupunginjohtajan esikunta: kirjaamo@kerava.fi
  • Kasvatus ja opetus: opetus@kerava.fi
  • Kaupunkitekniikka: kaupunkitekniikka@kerava.fi
  • Vapaa-aika ja hyvinvointi: vapari@kerava.fi

Päätöksen tutkimuslupahakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja luvan myöntämisen ehdoista tekee kunkin toimialan toimivaltainen viranhaltija.