Hyvinvointiseminaari tiivisti hyte-kolmikon yhteistyön

Heurekassa pohdittiin elintapojen taloudellisia vaikutuksia ja etsittiin uusia avauksia hyte-yhteistyölle.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE), Vantaan kaupunki ja Keravan kaupunki järjestivät ensimmäisen yhteisen hyvinvointiseminaarinsa Heurekassa keskiviikkona 8. helmikuuta otsikolla Elintapojen terveystaloudelliset vaikutukset.

Seminaariin oli kutsuttu Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä VAKEn valtuutetut; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien lautakuntien jäsenet sekä hyte-työskentelyyn osallistuvia viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Seminaarin tunnelman voisi tiivistää sanoihin aktiivinen ja innostunut. Yhteistyön merkitys ja halu toimia yhdessä asukkaiden hyväksi korostuivat kaikissa puheenvuoroissa.

Avauspuheenvuoron pitäneet VAKEn hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen totesivat yhteisesti, että hyvinvointialueen aloittamisen yhteydessä vuodenvaihteessa sote, sosiaali- ja terveyspalvelut, on siirtynyt turvallisesti hyvinvointialueelle. Samalla hyte, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, on tullut entistä näkyvämmäksi osaksi kaupunkien työtä.

Asiantuntijapuheenvuoroissa korostuivat monialaisuus, oikea-aikaisuus ja ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen

Ylilääkäri Paula Häkkänen HUSin perusterveydenhuollon yksiköstä toi tilaisuuteen terveiset Sydänliitosta ja HUSista. Häkkänen korosti aikaisessa vaiheessa tehtävän, monialaisesti toteutettavan terveysneuvonnan merkitystä asiakkaan elintapoja ohjaavana toimintana. Häkkänen esitti huolen sosiaalisen median paineessa elävien lasten ja nuorten kehonkuvan puolesta: jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus olla ylpeä itsestään sellaisena, kuin on.

Suomalaisten lihavuutta tutkinut kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta toi esille sen seikan, että ylipainon ja lihavuuden takana on runsaasti fysiologisia tekijöitä, joille ihminen itse ei voi tehdä mitään. Pietiläinen kertoi omassa työssään kohtaavansa aina asiakkaan kokonaisuutena, muistaen kunkin yksilöllisen elämäntilanteen ja tarinan. Pietiläisen kannanotto lihavuuden stigman haitallisuudesta ja toive siitä, että stigmatisoinnista vihdoin päästäisiin eroon, herätti runsaasti vastakaikua seminaarin yleisössä.

Viimeisen asiantuntijapuheenvuoron piti proviisori, väitöskirjatutkija Kari Jalkanen Itä-Suomen yliopistosta. Jalkasen tutkimusryhmä on koonnut dataa muun muassa siitä, paljonko elintapasairauksiin ajoissa puuttumalla ja niitä hoitamalla saadaan säästöjä terveydenhuollon käyttökustannuksissa ja lääkekuluissa. Tutkimuksissa on myös selvästi osoitettu yhteys hyvän terveyden ja sen välillä, miten tyytyväinen henkilö on elämäänsä kokonaisuutena.

Kommenttipuheenvuoron Jalkasen puheenvuoroon esitti erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi Suomen sosiaali ja terveys ry:stä (SOSTE). Tamminiemi muistutti kuulijoita järjestökentän merkittävästä roolista kuntien ja hyvinvointialueiden hyte-työssä. Yleisöstä kiitettiin Tamminiemeä järjestöjen esiin nostamisesta ja todettiin, että ilman järjestösektoria moni terveitä elintapoja edistävä toiminto jäisi kunnissa ja hyvinvointialueella kokonaan toteutumatta.

Seminaarissa kuultiin yleisöstä lukuisia kommentteja, kannanottoja ja avauksia terveyden edistämistyöhön VAKEssa, Vantaalla ja Keravalla. Lyhyiden aivoriihien aikana keskustelu äityi ajoittain korvia huumaavan vilkkaaksi.

Tämä lajiaan ensimmäinen VAKEn, Vantaan kaupungin ja Keravan kaupungin yhteinen hyte-seminaari näytti välittömästi täyttävän tehtävänsä ja löytävän paikkansa valtuutettujen, viranhaltijoiden ja muiden asian parissa työskentelevien kalenterista.

Loppuyhteenvedossa VAKEn sosiaalityön johtaja Elina Eeva, Keravan kaupungin toimialajohtaja Anu Laitila ja Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand totesivatkin: “Ensi vuonna nähdään taas, uusin aihein.”