Keravalaisia haetaan mukaan maksuttomalle Onni-hyvinvointipolulle

Keravalla ja Vantaalla pilotoidaan uudenlaista elintapaohjausta, jossa hyödynnetään vaikuttavaksi todettua digitaalista Onnikka-sovellusta. Pilotti tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa ohjausta pysyvien elintapamuutosten tekemiseen.

Vuoden kestävässä palvelussa testataan uudenlaista elintapaohjauksen mallia, jonka avulla ennaltaehkäistään ylipainon aiheuttamia liitännäissairauksia ja samalla helpotetaan terveydenhuollon kuormitusta.

Toiminta kestää 12 kuukautta ja keskittyy elintapatottumuksiin sekä syömisen psykologiaan. Saat käyttöösi laajasti tutkitun ja vaikuttavaksi todetun Onnikka-painonhallintasovelluksen. Lisäksi osallistut laboratoriomittauksiin, terveydenhoitajan tapaamisiin ja sähköisten kyselyiden täyttämiseen kolme kertaa vuoden aikana. Palvelu vie ajallisesti noin 1–3 tuntia viikossa. 

Kuka voi hakea mukaan

Palvelu on suunnattu työikäisille keravalaisille, joiden painoindeksi on 27–40. Kokeiluun voi hakea mukaan hakulomakkeella, joka kartoittaa henkilön motivaatiota, voimavaroja sekä sitoutumisvalmiutta vuoden mittaiseen palveluun. Täytä lomake Webropolissa.

Hakemusten perusteella pilottiin valitaan mukaan 16 keravalaista, jotka saavat käyttöönsä omahoidon tueksi Onnikka-painonhallintasovelluksen. Mukaan valittaville henkilöille ilmoitetaan toimintaan pääsystä touko-kesäkuun aikana.

Digitaalista tukea pysyvien muutosten tekemiseen

Palvelussa käytettävä Onnikka on Oulun yliopistossa kehitetty painonhallintasovellus, jonka vaikuttavuus esimerkiksi pysyvään painonpudotukseen ja pienentyneeseen metabolisen oireyhtymän riskiin on todistettu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa. Onnikka mainitaan myös lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa.

Onnikan sisällöissä on hyödynnetty kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jonka on todettu auttavan syömiskäyttäytymisen sekä ruokavalion muutoksessa. Valmiiden treeni- ja ruokavalio-ohjeiden sijaan palvelusta saa tukea itselle tärkeiden ja realististen elintapamuutosten tekemiseen.

Tavoitteena vakiinnuttaa uudenlainen elintapaohjaus hyvinvointialueen palveluihin

Pilotti jatkuu keväälle 2024, minkä jälkeen tuloksia analysoidaan Itä-Suomen yliopistossa. Mikäli tulokset ovat hyviä, tavoitteena on saada painonhallintasovellus osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluja.

Onni-hyvinvointipolku on suunniteltu Hyvinvointikertomus tutuksi ja terveellinen ravitsemus tavaksi -hankkeessa, jossa kehitetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ylipainon ja lihavuuden hoitopolkua ja sen ennaltaehkäiseviä rakenteita.

Hanke on rahoitettu terveyden edistämisen määrärahasta, jonka on myöntänyt sosiaali- ja terveysministeriö.