Jokilaakson meluseinän rakentaminen etenee: liikenteen melu on väliaikaisesti voimistunut alueella

Keravan kaupunkitekniikkaan on tullut kaupunkilaisilta palautetta siitä, että liikenteen melu on voimistunut Päivölänlaakson suuntaan merikonttien asentamisen myötä.

Keravan Kivisillan alueelle, moottoritien varteen rakennetaan parhaillaan melusuojauksia, jotka mahdollistavat kaava-alueelle rakentuvien asuntojen käyttöönoton. Rakennustyö on vielä vaiheessa, minkä vuoksi melusuojaus ei toimi tällä hetkellä suunnitellulla tavalla.

Mistä voimistunut melu johtuu?

Merikonteista toteutettavan meluseinän rakenteiden on havaittu heijastavan voimistunutta melua Päivölänlaakson suuntaan. Meluseinän maalamattomalle osuudelle on tarkoitus asentaa ääntä eristävät elementit, eli niin kutsutut absorboivat kasetit, jotka vähentävät moottoritieltä kantautuvan melun heijastumista. Eristävien kasettien asentaminen on jo aloitettu, ja työ tulee näiltä osin valmistumaan arviolta huhtikuun alkupuolella.

Toivomme kärsivällisyyttä ja pahoittelemme alueen asukkaille aiheutunutta meluhaittaa.

Lisätiedot:
Keravan kaupungin rakentamisyksikön päällikkö Jali Wahlroos, jali.vahlroos@kerava.fi, 040 318 2538