Katunäkymässä kevyen liikenteen väylää ja ajotietä.

Katupäällysteiden kunnostustyöt käyntiin kesäkuussa

Kaupunki valitsi kunnostettavia kevytväyliä kuntalaisten tekemien ehdotusten perusteella.

Keravan kaupunki aloittaa pian katujen korjaus- ja uudelleenpäällystystyöt. Vuoden 2023 kohteiden valinnassa painotetaan erityisesti kevyen liikenteen väyliä.

Kunnostettavia kevytväyliä ovat Alikeravantie välillä Jokimiehentie–Ahjontien alikäytävä, Kurkelankatu välillä Äijöntie–Sieponpolku sekä Kannistonkatu välillä Kannistonkaarre–Mäyräkorventie. Kevytväylien lisäksi kaupunki kunnostaa Saviontien ajorataa välillä Kuusiaidankuja–Karhuntassuntie. Kohteiden kunnostus toteutetaan kesäkuussa viikkojen 23–25 aikana.

Kohteita kartoitettu kuntalaiskyselyllä

Kaupunki pyysi huhtikuussa toteutetussa kuntalaiskyselyssä Keravalla jalkaisin ja pyörällä liikkuvia ilmiantamaan heikkokuntoisia kevytväyliä. Kaupunki sai kyselyn kautta ehdotuksia kunnostettavista kohteista eri puolilla Keravaa.

Katujen kunnossapitopäällikkö Laura Piitulainen kiittää kuntalaisia saaduista ehdotuksista.

-Kunnostettaviksi valikoituivat ne kohteet, jotka arvioimme keskeisimmiksi. Ehdotuksista osa jouduttiin hylkäämään esimerkiksi sen vuoksi, että kohteet eivät sijaitse Keravan katualueella tai niiden kunnostustarve liittyy johonkin muuhun kuin katujen kunnossapidon omiin kohteisiin. Lisäksi joihinkin ehdotettuihin kohteisiin on lähivuosina suunnitteilla muutos- tai muita kaivuutöitä, minkä vuoksi niitä ei valittu tänä kesänä kunnostettaviksi.

Kaupunki kunnostaa myös muita kohteita määrärahojen puitteissa loppukesästä 2023. Palautetta katujen kunnossapidosta tai kysymyksiä kesällä kunnostettavista kohteista voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi.