Kaupunki muistuttaa: kiinteistöjen lumia ei saa kasata katualueelle tai puistoihin

Keravan kaupunki siivoaa katuja runsaiden lumisateiden jäljiltä aurauksen ja hiekoituksen lomassa. Jos aurattavaa on runsaasti, auraa kaupunki ensin liikennöitävät väylät ja suorittaa katujen siivouksen aurauksen jälkeen. Osa lumitöistä kuuluu myös kuntalaisten vastuulle.

Asukkaiden vastuu lumitöistä

Kiinteistöjen omistajat vastaavat pihoilla olevasta sekä katolta putoavasta lumesta kaikkialla Keravalla. Omistajien tulee huolehtia myös tonttien sisäänajoliittymän avauksesta aurauksen jälkeen.

Pihan ja tontin kulkutien lumen voi kuljettaa ainoastaan kaupungin lumenvastaanottopaikoille. Lunta ei voi viedä vastaanottopaikoille itse, vaan kuntalaiset voivat tilata lumikuorman noudon haluamaltaan kiinteistöhuoltoyhtiöltä tai kuljetusliikkeeltä. Lunta ei saa siirtää kaupungin alueelle kadulle tai puistoon kolalla, lingolla tai koneellisesti.

Kaupungin auraajat ovat ohjeistettuja kääntämään siipeä liittymän kohdalla. Tästä huolimatta liittymiin saattaa suuren lumimäärän aikana purkautua lumivalli. Vallia ei saa kuljettaa tai kasata kaupungin alueelle. Tienreunaan tontilta kolattu ja kasattu lumi lisää myös tonttiliittymään kulkeutuvan vallin määrää, sillä lumiura siirtää sen helposti takaisin saman tai jonkun toisen liittymän tukkeeksi.

Kaupunki on valvontakierroksillaan havainnut tilanteita, joissa kiinteistöt ovat kasanneet tai parhaillaan kasaavat pihalla olevaa lunta korkeiksi kasoiksi kaduille ja kadunreunoille kaupungin pois kuljetettavaksi ja näköesteiksi. Lumen siirtäminen pihalta kaupungin puolelle ei kuitenkaan ole sallittua.

Jos olet jo kasannut lunta kaupungin puolelle, tulee sinun tilata lumikasalle kuljetus. Voit tilata naapuriesi kanssa yhteiskuljetuksen miltä tahansa kuljetusliikkeeltä tai kiinteistöhuoltoyhtiöltä. Kaupungilla ei ole resursseja kuljettaa pois tonttien lunta.

Kaupunki myös tehostaa valvontaansa. Jos lunta kolataan kaupungin alueelle, antaa kaupunki ensin kehotuksen siirtää lumet. Kaupunki voi asettaa asukkaalle tai taloyhtiölle uhkasakon lumen siirtämisestä kaupungin alueelle, mikäli kaupungin antamiin kehotuksiin ei reagoida. Jos tontilta siirretty lumi voi olla vaaraksi muille, on kyseessä poliisiasia.

Lue lisää lumien aurauksesta ja talvikunnossapidosta Omakotiliiton sivuilta.

Lumenvastaanottopaikka

Ainoastaan yritykset voivat tuoda lunta kaupungin lumen vastaanottopaikkaan. Vastaanottopaikkaan tuodut lumikuormat ovat maksullisia. Paikan alue on avoinna arkisin ma–to 7–17 ja pe 7–16.

Kuljetusurakoitsija täyttää rekisteröintilomakkeen ja toimittaa sen ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen lumenvastaanotto@kerava.fi. Lomakkeiden normaali käsittelyaika on 1–3 arkipäivää.

Kaupungin lumityöt jatkuvat täydellä teholla

Lunta on satanut paljon ja lunta on luvassa runsaasti lisää myös alkaneella viikolla.

Kaupunki auraa katuja hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä ja tonttikadut ovat aurausvuorossa pää- ja joukkoliikennekatujen sekä kevyen liikenteen väylien jälkeen.

Kaupunki voi käyttää väliaikaisina lumensiirtopaikkoina osaa pysäköintiruuduista tai alemman hoitoluokan jalkakäytävistä, mikäli toisella puolella katua kulkee kevyen liikenteen väylä. Tonttikaduille pyritään auraamaan vähintään 2,5–3 metriä leveä kulkuväylä, jotta pelastustoimi pääsee tarvittaessa kohteeseen.

Muistathan, että palautteen jättäminen tai soittaminen asiakaspalveluun ei nopeuta auran saapumista tonttikadulle, vaan kaupunki auraa kadut ennalta määritellyn hoitoluokituksen mukaisesti.

Lisätietoja katujen talvikunnossapidosta löydät kaupungin verkkosivuilta: Lumenauraus ja liukkaudentorjunta.