Oranssi varoituskartio asfaltilla.

Lahden moottoritiellä E75 tehdään asennus- ja maisemointitöitä

Kaupunki aloittaa vesijohdon ja sähkösuojaputkien asennustyöt Koivunoksan ja Huhtimontien välissä olevalla osuudella heinäkuun aikana. Asennustöiden jälkeen työmaa-alue maisemoidaan lokakuun loppuun mennessä.

Kaupunki aloittaa vesijohdon ja sähkösuojaputkien asennustyöt Lahden moottoritien Koivunoksan ja Huhtimontien välissä olevalla osuudella heinäkuun aikana. Asennukset tehdään Lahden moottoritien E75 alla olevaan vanhaan riistarumpuun, joka töiden valmistuttua täytetään ja maisemoidaan. Maisemointityöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Asennus- tai maisemointityöt eivät aiheuta muutoksia Lahden moottoritien liikennejärjestelyissä, mutta työmaalle tehdään töiden aikana kuljetuksia Koivunoksaa ja Huhtimontietä pitkin.