Huoltajille

Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa on luokatonta ja kurssimuotoista. Opiskelija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa paljon opintojensa suuntautumiseen ja etenemiseen. Tämä tuo mukanaan niin uudenlaista vapautta kuin vastuutakin.

Tietoa lukio-opinnoista

Huoltajille tietoa lukio-opintojen rakenteesta ja sisällöistä, opintojen rytmittymisestä eri opiskeluvuosina sekä ylioppilastutkinnosta.

 • Lukion oppimäärä ja lukuvuosi

  Lukion oppimäärä on laajuudeltaan 150 opintopistettä. Lukion oppimäärän suorittamiseen voi käyttää maksimissaan neljä vuotta. Pääosa opiskelijoista suorittaa lukio-opinnot kolmessa vuodessa. Ensimmäisenä ja toisena lukiovuonna opiskelija suorittaa yleensä 56–64 opintopistettä lukuvuotta kohden. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelija suorittaa loput tutkintoon vaadittavat opinnot.

  Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Yksi jakso kestää noin seitsemän viikkoa, joka vastaa 37–38 työpäivää. Jakson lopussa on päättöviikko, jolloin useimmista jakson aikana opiskelluista aineista järjestetään kokeet. Päättöviikko kestää kuusi työpäivää.

  Yhden jakson aikana opiskelija opiskelee pääsääntöisesti kuutta eri ainetta. Kutakin ainetta on yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kolme oppituntia viikossa. Oppituntien ajankohdat määräytyvät kiertotuntikaavion mukaisesti. Oppitunnit sijoittuvat päivittäin pääsääntöisesti ajanjaksolle kello 8.20–14.30.

  Ensimmäinen opiskeluvuosi

  Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suositellaan opiskeltavaksi pääosin pakollisia opintojaksoja. Lukiota aloittaessa tärkeimmät valinnat kokevat matematiikan oppimäärän laajuutta (pitkä vai lyhyt matematiikka) ja kielivalintoja. Lisäksi fysiikan ja kemian valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisenä lukiovuonna, jos opiskelija haluaa suorittaa kyseisiä oppiaineita pakollisia opintoja enemmän. Myös joidenkin muiden reaaliaineiden kohdalla kannattaa jo ensimmäisenä vuonna harkita, aikooko niistä opiskella lukioaikana pakollisten opintojaksojen lisäksi myös valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot.

  Kielinä opiskelija voi opiskella pitkän oppimäärän englannissa ja lyhyen oppimäärän saksassa ja espanjassa.

  Toinen ja kolmas opiskeluvuosi

  Toisena opiskeluvuonna opinto-ohjelmat eriytyvät entistä enemmän omien valintojen mukaisiksi. Suuri osa opiskelijoista osallistuu joihinkin ylioppilastutkinnon kokeisiin jo kolmannen vuoden syksyllä ja toisen vuoden opinnot tulee suunnitella näitä kirjoituksia silmällä pitäen.

 • Lukion oppimäärän suorittamisen lisäksi lukio-opiskelijat suorittavat myös ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinnon kokeet voi hajauttaa kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle.

  Keväällä 2022 ja sen jälkeen ylioppilastutkinnon aloittavien kokelaiden tulee kirjoittaa viisi ainetta, joista äidinkieli tai suomi toisena -kielenä koe on ainoa kaikille yhteinen koe. Loput neljä koetta valitaan vieraan kielen kokeesta, reaaliaineen kokeesta, matematiikan kokeesta ja toisen kotimaisen kielen kokeesta siten, että vähintään kolme edellä mainitusta neljästä kokeesta on mukana tutkinnossa.

  Lue lisää Ylioppilastutkinnon ohjeet -sivulta.

 • Lukion aloittaville opiskelijoille järjestetään toisella opiskeluviikolla ryhmäkohtaiset ryhmäytystuokiot, joiden tavoitteena on tutustuttaa saman ohjausryhmän opiskelijat toisiinsa.

  Toisen vuoden opiskelijoiden lukuvuoden kohokohta on vanhojen tanssit. Kyseiset tanssit järjestetään viikon kuusi perjantaina. Päättävän ikäluokan opiskelijat viettävät penkkaripäivää viikon kuusi torstaina.

  Tapahtumien aikataulut ovat Ylioppilastutkinto-sivuilla ja julkaistaan aina myös ajankohtaisissa uutisissa.

  Siirry Ylioppilastutkinto-sivulle: Penkkaripäivän ja vanhojen tanssien aikataulut.

  Keravan lukion penkkarit. Kuva penkkariauton julisteesta.

Kodin ja lukion yhteistyö

Lukuvuoden aikana järjestetään kolme vanhempainiltaa. Elokuun vanhempainilta on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmille. Loka-marraskuussa järjestettävän vanhempainillan aiheena ovat opiskelijoiden erilaiset opiskelun tukimuodot, joita ovat erityisopetus ja opiskeluhuolto. Tammikuun vanhempainillan teemoina kerrataan lukiokoulutuksen käytänteitä ja käsitellään ylioppilastutkintoa sekä hakeutumista jatko-opintoihin.

Jokaisella lukio-opiskelijalle on hänelle määritelty ryhmänohjaaja. Yksi ryhmänohjaajan keskeisistä tehtävistä on pitää yhteyttä oman ohjausryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin.

Huoltajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan, huollettavansa opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan, opiskeluhuollon henkilökuntaan tai rehtoriin. Keskeisenä viestintäkanavana käytetään Wilma-järjestelmää.

Huoltajille toteutetaan vuosittain huoltajatyytyväisyyskysely joulu-tammikuussa.

 • Rehtorin tiedotteet lukuvuoden 2024-20254 aikana

   

 • Vanhempainillat lukuvuonna 2024-2025

  • to 15.8.2024 24-ikäluokan vanhempainilta
  • to 16.1.2025 Teemavanhempainilta: Uusi YO-koe

   

  Opiskelija tietokoneen ääressä.

Wilman käyttäjätunnukset ja ohjeet huoltajille sekä viranomaisille

Tervetuloa käyttämään Keravan lukion Wilmaa. Ohjelman kautta pääset muun muassa lukemaan koulun tiedotteita, seuraamaan ja selvittämään opiskelijan poissaoloja, seuraamaan opiskelijan opintojen etenemistä ja viestimään opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Tältä sivulta huoltajat, perhekodit ja viranomaishuoltajat löytävät ohjeet Keravan lukion Wilma-tunnusten aktivoimiseksi. Opiskelijat saavat Wilma-tunnuksensa opintotoimistosta opintojen alkaessa Keravan lukiossa.

 • Keravalla peruskoulunsa käyneen opiskelijoiden ja huoltajien tunnukset

  Keravalaisten perusopetuksesta lukioon jatkavien opiskelijoiden ja huoltajien Wilma-tunnukset säilyvät ennallaan perusopetuksesta lukioon siirryttäessä. Voitte jatkaa Wilma-tunnusten käyttöä edelleen lukiossa.

  Keravan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden ja huoltajien tunnukset

  Muualta kuin Keravalta tulevien opiskelijoiden huoltajille on ohessa ohjeet Wilma-tunnusten luomiseen vahvalla tunnistautumisella Suomi.fi-palvelua käyttämällä.

  Tarvitset tunnusten luomiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen sekä toimivan sähköpostiosoitteen.

  • Käytä tietokonetta tai puhelimen internet-selainta tunnusten luomiseen. Et voi luoda tunnuksia Wilman mobiilisovelluksella.
  • Huoltajien Wilma-käyttäjätunnukset tehdään vahvan tunnistautumisen kautta suomi.fi-palvelussa.
  • Tarvitset tunnusten luomiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Mikäli sinulla ei ole näitä käytössäsi, ota yhteys opintotoimistoon, jolloin saat ohjeet vaihtoehtoisella tavalla tunnistautumiseen.
  • Tunnukset ovat huoltajien henkilökohtaiset ja tunnus luodaan huoltajan henkilökohtaisella sähköpostilla. Ethän käytä opiskelijan, toisen huoltajan tai oman työpaikkasi organisaatiopostin tunnusta.
  • Huoltajan turvakielto estää tunnusten luomisen tämän ohjeen mukaisesti. Tässä tapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä Keravan lukion opintosihteeriin.
 • Voit yhdistää olemassa olevaan tunnukseen perusopetuksen/lukion oppilaat seuraavasti:

  1. Kirjaudu Wilmaan.
  2. Siirry ylävalikosta Käyttöoikeudet -sivulle ja klikkaa alareunasta “Lisää rooli” -linkkiä.
  3. Mene kohtaan ”Minulla on…” ja valitse kohta ”Huoltajatiedot saatavilla väestörekisterikeskuksen kautta” ja paina ”Hae huollettavasi”.
  4. Valitse lapsi, jonka haluat liittää tunnukseesi.
  5. Viimeistele tunnuksesi seuraamalla ohjeita.
 • Tunnukset ovat kuntakohtaisia. Jos sinulla on lapsia useammassa kunnassa, sinun pitää tehdä jokaisen kunnan Wilmaan omat tunnukset.

  1. Siirry Wilman connect-sivulle.
  2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja ”Lähetä varmistusviesti”.
  3. Sulje ikkuna ja avaa sähköpostisi. Sähköpostissasi on Wilma-varmistusviesti, jota klikkaamalla pääset jatkamaan tunnuksen luontia. Jos et löydä viestiä sähköpostistasi, tarkasta roskapostilaatikko ja kaikki viestit -laatikko.
  4. Valitse listalta Keravan lukio ja paina Seuraava.
  5. Ota esiin verkkopankkitunnukset tai kännykkäsi mobiilivarmenne. Siirry tunnistautumiseen ja kirjaudu verkkopankkisi tunnuksilla tai mobiilivarmenteellasi.
   • Valitse Wilman avautuvasta ikkunasta kohta ”Huoltajatiedot saatavilla väestörekisterikeskuksen kautta”.
   • Paina painiketta ”Hae huollettavasi”. Järjestelmä ohjaa sinut takaisin Suomi.fi-palveluun, jossa pääset valitsemaan Keravalla opetuksessa olevat huollettavasi.
   • Voit valita yhden lapsen kerrallaan. Pääset valitsemaan lisää lapsia klikkaamalla uudestaan ”Huoltajatiedot saatavilla väestörekisterin kautta” ja valitsemalla seuraavan lapsen.
  6. Kun Wilma-tunnukset/Avainkoodit -sivuilla näkyy Roolit-kohdassa kaikki huollettavasi, valitse alalaidasta ”Seuraava”.
  7. Etene Wilman ohjeiden mukaan. Tarkasta tietosi ja keksi Wilman salasana (salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää vähintään kolmea seuraavista: isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroita tai erikoismerkkejä).
  8. Tarkista vielä syöttämäsi tiedot ja luo tunnus. Antamasi sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena.
 • Perhekotien työntekijät ja viranomaishuoltajat voivat luoda Wilma-tunnuksen valtuuksien avulla, jos heille on määrätty asiointivaltuudet lapseen väestötietojärjestelmässä.

  Muussa tapauksessa ole yhteydessä Keravan lukion opintosihteeriin tunnusten saamiseksi.

 • Jos huoltajalla on turvakielto, estää se molempien vanhempien pääsyn vahvaan tunnistautumiseen. Tässä tapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä Keravan lukion opintosihteeriin.

 • Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta tai sinulle tulee muuta kysyttävää tunnuksiin liittyen, ota yhteyttä opintotoimistoon.

 • Wilman käyttöohjeet löytyvät Visman sivuilta.

  Siirry Visman sivuille lukemaan huoltajan ohjeet Wilman käyttöön.