Tietoa lukio-opinnoista

Keravan lukio on monipuolinen toimintaansa aktiivisesti kehittävä toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelijat ja henkilökunta viihtyvät. Sovittujen päämäärien saavuttamiseksi työskennellään yhteistyössä. Lukion visiona on olla oppimisen edelläkävijä Keski-Uudellamaalla.

Keravan lukiossa voi suorittaa lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon sekä opiskella yksittäisiä aineita ja suorittaa kaksoistutkinto-opiskelijana ylioppilastutkinnon. Lukiokoulutus tarjoaa yleissivistävän koulutusväylän perusopetuksen jälkeen ja antaa valmiudet jatko-opintoihin korkea-asteen oppilaitoksiin.

Keravan lukion vahvuutena on positiivinen yhteisöllinen henki. Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Oppilaitoksemme sijaitsee Keravan keskustassa muutaman minuutin kävelymatkan päässä rautatie- ja linja-autoasemasta.

 • Keravan lukio tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston, LUT-korkeakoulun, Aalto yliopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on toteuttaa eri oppiaineita yhdistäviä projekteja, asiantuntijaluentoja sekä vierailuja kyseisissä oppilaitoksissa. Vahvinta yhteistyö on kyseisten oppilaitosten ja luonnontieteellis-matemaattisen linjan välillä. Oppilaitoksessa vierailee myös eri alojen asiantuntijoita.

  Lukion aikana opiskelija voi suorittaa avoimen yliopiston kursseja, jotka voidaan hyväksilukea lukion kursseihin. Tietojenkäsittelytieteen opinnoissa voi suorittaa yliopiston ohjelmoinnin MOOC-kurssin, jonka menestyksekkäästi suorittaminen voi avata ovet tietojenkäsittelytieteen opintoihin Helsingin yliopistoon.

 • Keravan lukiossa toimii työelämä- ja korkeakouluyhteistyöryhmä, joka kehittää toimivia malleja oppilaitos- ja oppiainetasolla työelämävalmiuksien vahvistamiseen sekä paikalliseen työelämäyhteistyöhön. Yhteistyötä järjestetään myös osana kurssien sisältöä ja paikallisiin yrityksiin tutustuen. Yrittäjillä on mahdollisuus osallistua säännöllisesti yrittäjyyskurssien toimintaan.

  Kuuma-alueen YES-yhteistyö

  Lukuvuosisuunnitelman mukaisesti työryhmän tehtäviin kuuluu yhdessä opinto-ohjaajien ja lukion muiden opettajien kanssa työelämäyhteistyön ja opiskelijoiden ammatillisen orientoitumisen tukeminen.

  Opiskelijaa ohjataan käyttämään aktiivisesti erilaisia opiskeluympäristöjä ja etsimään kriittisesti tietoa liittyen jatkokoulutuksiin, ammatteihin ja urasuunnitteluun. Opinto-ohjaus tukee opiskelijan tiedonhakutaitojen kehittymistä koskien sähköisiä ohjaus- ja hakujärjestelmiä, jatko-opintovaihtoehtoja, työelämää, yrittäjyyttä sekä ulkomailla tapahtuvaa opiskelua ja työskentelyä.

  Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutuksiin, ammattialoihin ja urasuunnitteluun liittyvät tietolähteet, ohjauspalvelut ja sähköiset hakujärjestelmät sekä osaa käyttää niissä olevaa informaatiota realistisen urasuunnittelun ja jatko-opintoihin hakeutumisen tukena.

  Osana eri oppiaineiden kursseja tutustutaan kyseisen oppiaineen merkitykseen työelämän kannalta. Lisäksi opiskelija saa vuosittain henkilökohtaista ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa ja niihin siirtymisessä.

  Tulevia tapahtumia

  Urapäivä

  Lukion opiskelijoille järjestetään urapäivä, jossa eri alojen ammattilaiset kertovat omasta alastaan.

  Nuori Yrittäjyys 24h-leiri

  Lukiolaisten on myös mahdollista valita yrittäjyyskurssi sekä viikonlopun 24h-leiri joka järjestetään toisen lähiseudun lukion kanssa yhteistyössä lukuvuoden aikana.

  Nuori yrittäjyys ry:n toiselle asteelle suunnattu NY 24h-leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä. Siirry lukemaan lisää Nuori Yrittäjyys -ohjelmasta heidän verkkosivuilleen.

  Opettajat Jarkko Kortemäki ja Kim Karesti sekä opiskelijat Oona Romo ja Aada Oinonen Mun tulevaisuus -tapahtumassa 1.12.2023.
  Opettajat Jarkko Kortemäki ja Kim Karesti sekä opiskelijat Oona Romo ja Aada Oinonen Mun tulevaisuus -tapahtumassa 1.12.2023.
  Opettaja Juho Kallio ja opiskelija Jenna Pienkuukka Mun tulevaisuus -tapahtumassa 1.12.2023.
  Opettaja Juho Kallio ja opiskelija Jenna Pienkuukka Mun tulevaisuus -tapahtumassa 1.12.2023.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus saada tunnistettua ja tunnustettua muualla hankkimansa osaaminen osaksi lukio-opintoja.

  Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot osana lukio-opintoja

  Lukio-opintoihin voi sisällyttää opintoja muista oppilaitoksista. Oppilaitoksemme läheisyydessä sijaitsee ammatillisia opintoja järjestävä Keuda Keravan ammattiopisto, Keravan opisto, Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiikkiopisto ja Keravan tanssiopisto. Lähikunnissa sijaitsevat Keudan muut ammattiopistot. Läheisyys ja oppilaitosten tiivis yhteistyö takaavat, että toisen oppilaitosten opintoja on helppo sisällyttää omaan ohjelmaan.

  Muiden oppilaitosten kurssien sisällyttäminen omaan opinto-ohjelmaan suunnitellaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

  Yhteistyön muotoja muiden oppilaitosten kanssa ovat yhdistelmäopintojen suorittaminen (kaksoistutkinto), nivelvaiheiden ohjausyhteistyö, oppilaitosten avoimet ovet ja ohjaushenkilökunnan yhteiset tapaamiset.

  Lue lisää kaksoistutkinto-opinnoista Keudassa ja alueen lukioissa.

 • Keravan lukio tarjoaa kaikille halukkaille opiskelijoille urheiluvalmennusta. Harjoittelu on tarkoitettu kaikille koulumme urheilijoille sekä niille opiskelijoille, jotka haluavat kehittää yleisliikunnallisuutta. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Keudan ammattiopiston kanssa.

  Valmennusta järjestetään yleisvalmennuksena keskiviikko- ja perjantaiaamuisin. Toinen harjoituskerroista voi olla seurojen järjestämää lajiharjoitusta. Jääkiekkoilijat sekä taitoluistelijat voivat harjoitella molempina päivinä omissa lajitreeneissään.

  Aamuvalmennus on yleisvalmennusta, jonka tavoitteena on:

  • Tukea opiskelijaa urheilu-uralla yhdistämällä lukio-opiskelu ja urheilu
  • Kehittää urheilijan fyysisen suorituskyvyn osa-alueita, eli liikkuvuutta, kestävyyttä, voimaa ja nopeutta
  • Harjoittaa nuorta urheilijaa kestämään paremmin lajinomaista harjoittelua ja sen tuomaa rasitusta monipuolisen harjoittelun avulla
  • Ohjata urheilijaa ymmärtämään palautumisen tärkeys sekä opettaa keinoja, jolla urheilija pystyy treeneistä paremmin palautumaan
  • Ohjata nuorta urheilijaa itsenäisen ja monipuolisen harjoittelun oppimiseen

  Yleisvalmennuksen tavoitteena on kehittää urheilijan fyysisen suorituskyvyn osa-alueita; kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta. Harjoituksissa painotetaan kehon monipuolista- ja voimistavaa harjoittamista. Korostetussa asemassa ovat myös palauttava harjoittelu, liikkuvuus ja kehonhuolto. Lisäksi valmennus antaa mahdollisuuden fysioterapiapainotteiseen valmennukseen.

  Toiminta yhdessä eri lajien harrastajien kanssa lisää sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä.

  Yleisvalmennus tuo vaihtelua harjoitteluun, joka auttaa jaksamaan omaa lajiharjoittelua.

  Hakeminen ja valinta

  Lukiopaikkansa varmistaneista urheiluvalmennuksen pääsee mukaan kuka tahansa, joka haluaa parantaa liikuntataitoja ja harjoitella järkevästi kohti omia tavoitteitaan. Aiempi urheiluvalmennuksen puute ei ole esteenä valmennukseen osallistumiseen.

  Yhteistyö urheiluseurojen kanssa

  Lajikohtaiset harjoitukset jatkuvat yleisvalmennuksen rinnalla ja niistä huolehtivat paikalliset urheiluseurat.

  Lajiharjoittelun järjestämisestä vastaavat yhteistyöseurat

  Linkit vievät seurojen omille sivuilla ja avautuvat samaan välilehteen.

  Yleisvalmennus on valmennusohjelma, joka on kehitetty yhteistyössä Mäkelänrinteen urheilulukion urheiluvalmennuksen, Urheiluakatemia Urhean kanssa.

  Lukiodiplomit

  Liikunnasta on mahdollisuus tehdä valtakunnallinen lukiodiplomi. Siirry lukemaan lisää Opetushallituksen sivuille. 

  Laaja valikoima liikuntakursseja

  Opiskelijoille tarjotaan runsaasti koulukohtaisia liikuntakursseja, joita ovat esimerkiksi urheiluopistokurssi Pajulahdessa, talviliikuntakurssi Rukalla, vaelluskurssi ja liikuntaseikkailukurssi.

 • Musikaaliproduktio ja musikaaliyhteistyö

  Keravan tanssiopisto, Keravan musiikkiopisto, Keravan kuvataidekoulu ja Keravan lukio tekevät yhteistyönä näyttämöproduktioita. Opiskelijat toteuttavat yhdessä taideopettajien kanssa musikaaleja, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan eri taidealoihin.

  Musikaalin toteuttamiseen tarvitaan esiintyjiä päärooleista avustaviin tehtäviin; esiintyjiä, laulajia, tanssijoita, soittajia, säveltäjiä, käsikirjoittajia, puvustajia, lavastajia, käytännön apuvoimia jne. Musikaaliin osallistuminen on monelle opiskelijalle lukuvuoden huippukohta ja musikaali onkin opiskelijoiden ja opettajien suuri yhteisponnistus, joka luo tiivistä yhteishenkeä.

  Musikaaliproduktio toteutetaan joka toinen vuosi ja produktiota esitetään koulun omille opiskelijoille sekä avoimina näytöksinä suurelle yleisölle ja perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisille.

  Lisätietoa musikaaliproduktiosta saa draaman, kuvataiteen ja musiikin vastuuopettajilta.

 • Taito- ja taideaineiden lukiodiplomit

  Lukiossa on monipuoliset mahdollisuudet opiskella taito- ja taideaineita. Lisäksi opiskelijat voivat liittää lukio-opintoihinsa opintoja Keravan eri taideoppilaitosten tarjonnasta. Opiskelija voi halutessaan tehdä taito- ja taideaineiden valtakunnallisen lukiodiplomin, joita ovat kuvataiteen, musiikin, teatteritaiteen (draama), tanssin, liikunnan, käsitöiden sekä mediadiplomi.

  Lukion aikana hankittu erityisosaaminen osoitetaan ja kootaan lopulliseksi lukiodiplomisuoritukseksi lukiodiplomikurssin aikana. Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio.

  Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan koko lukion oppimäärän.

  Lukiodiplomin suorittaminen

  Lukiodiplomit antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiot päättävät käytännön järjestelyistä paikallisesti lukion opetussuunnitelman perusteiden ja erillisten ohjeiden mukaan.

  Lukiodiplomilla opiskelija voi antaa näytön osaamisestaan taito- ja taideaineissa. Diplomien ehdot, arviointikriteerit ja todistukset määritellään valtakunnallisesti. Diplomit arvioidaan asteikolla 4–10. Suoritetusta lukiodiplomista saa todistuksen lukion päättötodistuksen mukana.

  Lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut pohjakursseina määrätyn määrän oppiaineen lukiokursseja. Lukiodiplomin suoritukseen liittyy yleensä myös lukiodiplomikurssi, jolla lukion aikana hankittu erityisosaaminen osoitetaan ja kootaan lopulliseksi lukiodiplomisuoritukseksi.

  Opetushallituksen ohjeet valtakunnallisista lukiodiplomeista: Lukiodiplomit

  Lukiodiplomi ja jatko-opinnot

  Tietyt oppilaitokset huomioivat lukiodiplomin valintaperusteissaan. Näistä saat tietoa opinto-ohjaajaltasi.

  Kuvataide

  Oppilaitoksen laajasta kuvataiteen kurssivalikoimasta löytyy muun muassa valokuvauksen, keramiikan ja sarjakuvan tekemisen kursseja. Opiskelija voi halutessaan tehdä valtakunnallisen kuvataiteen lukiodiplomin.

  Tutustu kuvataiteen lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Kuvataiteen lukiodiplomi.

  Musiikki

  Musiikinopetus tarjoaa elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka rohkaisevat opiskelijaa elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Valittavana on sekä soittamiseen että laulamiseen painottuvia kursseja, joissa kuuntelu ja musiikillinen kokeminen ovat pääasiassa. Myös musiikista on mahdollista tehdä valtakunnallinen musiikin lukiodiplomi.

  Tutustu musiikin lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Musiikin lukiodiplomi.

  Draama

  Opiskelija voi suorittaa neljä draamakurssia, joista yksi on teatteritaiteen lukiodiplomikurssi. Kurssit sisältävät vaihtelevaa draamallista toimintaa ja erilaisia ilmaisuharjoituksia. Kursseilla voidaan halutessa tehdä myös erilaisia esityksiä yhteistyössä muiden taideaineiden kanssa. Draamasta on mahdollista suorittaa valtakunnallinen teatterin lukiodiplomi.

  Tutustu teatterin lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Teatterin lukiodiplomi.

  Tanssi

  Opiskelija voi kartuttaa lukio-opintojaan osallistumalla Keravan tanssiopiston opintoihin sekä osallistua yleisen tai laajan linjan opintoihin, joissa perehdytään muun muassa balettiin, nykytanssiin ja jazztanssiin. Tanssista on mahdollista suorittaa valtakunnallinen tanssin lukiodiplomi.

  Tutustu tanssin lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Tanssin lukiodiplomi.

  Liikunta

  Opiskelijoille tarjotaan runsaasti koulukohtaisia liikuntakursseja esimerkiksi urheiluopistokurssi Pajulahdessa, talviliikuntakurssi Rukalla, vaelluskurssi ja liikuntaseikkailukurssi. Liikunnasta on mahdollisuus tehdä valtakunnallinen liikunnan lukiodiplomi.

  Tutustu liikunnan lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Liikunnan lukiodiplomi.

  Kotitalous

  Kotitaloudesta on mahdollista suorittaa valtakunnallinen kotitalouden lukiodiplomi.

  Tutustu kotitalouden lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Kotitalouden lukiodiplomi.

  Käsityö

  Käsityöstä on mahdollista suorittaa valtakunnallinen käsityön lukiodiplomi.

  Tutustu käsityön lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Käsityön lukiodiplomi.

  Media

  Media-alasta on mahdollista suorittaa valtakunnallinen median lukiodiplomi.

  Tutustu median lukiodiplomin ohjeisiin Opetushallituksen sivuilla: Median lukiodiplomi.

 • Keravan lukion opiskelijakunta koostuu kaikista koulun opiskelijoista, mutta hallitukseen on valittu 12 opiskelijaa edustamaan koko opiskelijakuntaa. Tarkoituksenamme on pienentää opiskelijoiden ja opettajien välistä kuilua ja tehdä opiskeluympäristöstä mukava ja tasa-arvoinen kaikille opiskelijoille.

  Opiskelijakunnan hallitus vastaa muun muassa seuraavista asioista:

  • valvomme opiskelijoiden kokonaisvaltaista etua
  • parannamme koulumme viihtyvyyttä ja yhteishenkeä
  • puheenjohtajisto ja edunvalvojat osallistuvat opettajien- ja johtoryhmän kokouksiin vieden opiskelijoiden asiaa
  • tiedotamme opiskelijoita kiinnostavista ja tärkeistä asioista
  • ylläpidämme koulun kioskia, josta opiskelijat voivat ostaa pientä naposteltavaa
  • hallitsemme opiskelijakunnan varoja
  • järjestämme ajankohtaisia ja tärkeitä tapahtumia- ja tempauksia
  • viemme opiskelijoiden äänen ylempien johtoportaiden kokouksiin
  • tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa koulumme asioihin

  Opiskelijakunnan jäsenet vuonna 2024

  • Via Rusanen puheenjohtaja
  • Vili Tuulari varapuheenjohtaja
  • Liina Lehtikangas sihteeri
  • Krish Pandey edunvalvoja
  • Rasmus Lukkarinen edunvalvoja
  • Lara Guanro viestintävastaava
  • Kia Koppel viestintävastaava
  • Nemo Holtinkoski tarjoiluvastaava
  • Matias Kallela tarjoiluvastaava
  • Elise Mulfinger tapahtumavastaava
  • Paula Peritalo kiskavastaava
  • Alisa Takkinen kiskavastaava
  • Anni Laurila
  • Mari Haavisto
  • Heta Reinistö
  • Pieta Tiirola
  • Maija Vesalainen
  • Varpu Sinisalo