Lukion linjat

Keravan lukiossa opiskelija voi valita yleislinjan tai luonnontieteellis-matemaattisen linjan (luma). Valitsemallaan linjalla opiskelija pääsee painottamaan omia opintojaan valitsemalla itselleen sopivia opintojaksoja oppilaitoksen valtakunnallisesta ja oppilaitoskohtaisesta opintotarjonnasta.

Tutustu ja hae Keravan lukioon Opintopolussa.

 • Keravan lukiossa opiskelija voi rakentaa vapaammin oman yksilöllisen opintopolkunsa. Oppilaitoksessa on runsas omien soveltavien kurssien kurssitarjonta valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi. Näistä oman opintopolkunsa rakentamalla opiskelija pääsee painottamaan opintojaan esimerkiksi taito- ja taideaineisiin, kieliin, luonnontieteellis-matemaattisiin aineisiin tai yrittäjyyteen.

  Lukio järjestää urheiluvalmennusta useissa lajeissa. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus kytkeä muiden lajien harjoittelu- ja harrastustoiminta osaksi lukio-opintoja.

  Lukio-opiskelijat voivat osallistua erilaisiin oppilaitoksen produktioihin, kansainvälisiin projekteihin ja ulkomailla järjestettäville kursseille sekä urheiluvalmennukseen, joka järjestetään yleisvalmennuksena. Opiskelija laatii oman opintosuunnitelmansa opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja tutoropiskelijoiden sekä tarvittaessa erityisopettajan avustamana. Lisätietoja kurssitarjonnasta löytyy koulun verkkosivuilta.

  Keravan kaupungin tiivis keskusta ja oppilaitosten läheisyys mahdollistavat nopean siirtymisen eri oppilaitosten välillä. Tämä mahdollistaa opintojen ottamisen myös muista oppilaitoksista niille opiskelijoille, jotka haluavat hyödyntää niin sanotun Keravan mallin yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen erilaisia yhdistelmiä tai yhdistää kolmannen asteen opintoja lukio-opintoihinsa.

 • Luonnontieteellis-matemaattinen linja (luma) on tarkoitettu luonnontieteistä ja matematiikasta kiinnostuneille opiskelijoille. Linja antaa hyvät valmiudet näiden aineiden jatko-opintoihin.

  Opinnoista painotetaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Linjalle valitut opiskelevat pitkää matematiikkaa ja vähintään yhtä luonnontieteellistä oppiainetta. Jos matematiikan oppimäärä myöhemmin pakottavista syistä joudutaan vaihtamaan lyhyeksi, linjalla opiskelu vaatii myös toisen luonnontieteellisen oppiaineen opiskelua. Valituista luonnontieteellisistä oppiaineista on suoritettava myös syventävät kurssit. Opintotarjonnasta löytyy kaikissa linjan oppiaineissa lisäksi koulukohtaisia kursseja. Linjalla tarjotaan pitkästä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, maantieteestä ja tietojenkäsittelytieteestä yhteensä 23 erikoiskurssia.

  Luma-aineita opiskellaan linjan omassa ryhmässä, joka pysyy pääsääntöisesti koko lukioajan samana. Jos ennen 1.8.2021 opintonsa aloittanut LOPS2016 mukaan opintojaan suorittava opiskelija haluaa suorittaa oppilaitoksen oman Luma-diplomin, tulee hänen suorittaa vähintään seitsemän linjan erikoiskurssia kolmessa eri oppiaineessa.

  Luma-linjan opiskelija voi valita lisäksi kaikkia muita lukion kursseja. Linjalla keskitytään aineisiin, jotka luovat hyvän pohjan ylioppilastutkinnon kokeisiin ja jatko-opintoihin luonnontieteissä, lääketieteessä, matematiikassa ja tekniikan aloilla. Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä.