Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto keravalaisille perheille lapsen yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Palveluseteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja perheen omaan maksuosuuteen.

Palvelusetelillä lapsi voi saada varhaiskasvatusta niistä yksityisistä päiväkodeista, jotka ovat erikseen tehneet asiasta sopimuksen Keravan kaupungin kanssa. Tällä hetkellä kaikki yksityiset päiväkodit Keravalla tarjoavat palvelusetelipaikkoja. Lue lisää yksityisistä päiväkodeista.

Perhe ei voi saada samanaikaisesti palvelusetelin kanssa kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin vastaanottava perhe ei myöskään voi osallistua kerhotoimintaan.

Kaupunki päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsema palvelu. Kaupungilla on mahdollisuus rajata palvelusetelien myöntämistä harkinnanvaraisesti tai vuosittain talousarviossa.

 • 1 Tee sähköinen palvelusetelihakemus

  Voit tehdä sähköisen hakemuksen Hakuhelmessä tai täyttää paperinen hakemuslomakkeen, joka toimitetaan Keravan asiointipisteeseen osoitteeseen: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

  Hakemuksessa voit esittää toiveen yksityisestä päiväkodista. Hakemus tulee tehdä ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. Halutessasi voit jättää samanaikaisesti myös kunnallisen varhaiskasvatushakemuksen.

  2 Odota palvelusetelipäätöstä

  Palvelusetelipäätöksen tekee varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija. Kirjallinen päätös toimitetaan perheelle postitse. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän kuukauden sisällä sen myöntämisestä. Palveluseteli on lapsikohtainen.

  Palvelusetelipäätös ei ole sidottu mihinkään päiväkotiin. Hae palvelusetelipaikkaa haluamastasi kaupungin hyväksymästä palvelusetelipäiväkodista. Tutustu kunkin päiväkodin tarjoamiin palveluntarpeisiin hinnastossa. Palveluntarpeissa on päiväkotikohtaisia eroja.

  3 Täytä palvelusopimus ja palvelusetelin liite yksityisen päiväkodinjohtajan kanssa

  Palvelusopimus ja palvelusetelin liite täytetään sen jälkeen, kun olet saanut palvelusetelipäätöksen sekä palvelusetelipaikan yksityisestä päiväkodista. Sopimuslomakkeen saat päiväkodista. Palveluseteli astuu voimaan vasta kun palvelusetelin liite on allekirjoitettu. Varhaiskasvatussuhde voi alkaa aikaisintaan sinä päivänä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty, tai enintään neljä kuukautta myöntämisen jälkeen. Päiväkodinjohtaja toimittaa palvelusetelin liitteen kasvatuksen ja opetuksen toimialalle ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

  Jos olet hakenut lapsellesi paikkaa myös kunnallisesta päiväkodista, hakemus lakkaa olemasta voimassa, kun otat vastaan paikan palvelusetelipäiväkodista. Voit kuitenkin halutessasi jättää uuden hakemuksen kunnalliseen varhaiskasvatukseen varhaiskasvatussuhteen alkamisen jälkeen. Uudet hakemukset käsitellään neljän kuukauden takuuajalla.

 • Palveluseteli korvaa yksityisten ja kunnallisten päiväkotien asiakasmaksujen erotuksen. Palvelusetelin omavastuuosuus eli perheeltä perittävä asiakasmaksu vastaa kunnallista varhaiskasvatusmaksua.

  Omavastuuosuus määritellään perheen tulojen, lapsen iän, perhekoon ja sovitun varhaiskasvatusajan perusteella, kuten kunnallinen varhaiskasvatusmaksu. Yksityinen päiväkoti voi lisäksi periä asiakkaalta enintään 30 euron erikoistumislisää.

  Keravan kaupunki maksaa palvelusetelin arvon suoraan yksityiselle päiväkodille.

 • Asiakasmaksun määrittämistä varten perheen tulee toimittaa tulotietonsa varhaiskasvatukseen viimeistään hoidon aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä.

  Tulotiedot toimitetaan sähköisen Hakuhelmi-asiointipalvelun kautta. Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, tositteet voi toimittaa Keravan asiointipisteeseen osoitteessa Kultasepänkatu 7.

  Mikäli perhe on hakemuksessa ilmoittanut suostuvansa korkeimpaan asiakasmaksuun, tulotietoja ja tositteita ei tarvitse toimittaa.

Palvelusetelin perushinnat ja yksikkökohtaiset hinnat 1.1.2024 alkaen

Avaa pdf-muotoinen taulukko. Huomaa, että taulukossa esitetyt hinnat ovat yksityisten päiväkotien täysiä hintoja, joihin sisältyvät sekä asiakkaan omavastuuosuus että kaupungin maksama palvelusetelin arvo.

Palvelusetelin perushinnat ja yksikkökohtaiset hinnat 1.8.2023 alkaen

Avaa pdf-muotoinen taulukko. Huomaa, että taulukossa esitetyt hinnat ovat yksityisten päiväkotien täysiä hintoja, joihin sisältyvät sekä asiakkaan omavastuuosuus että kaupungin maksama palvelusetelin arvo.

Omavastuuosuus

Perheen omavastuuosuus on enintään: 
Kokoaikainen varhaiskasvatus295 euroa
Osa-aikainen yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa 236 euroa
Osa-aikainen alle 25 tuntia viikossa177 euroa
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus177 euroa

Lisäksi mahdollinen erikoistumislisä 0-30 euroa. Perheen tulojen tai sisaralennuksen perusteella omavastuuosuutta voidaan alentaa.

 • Perheen tulojen mukaan kunnalliseksi asiakasmaksuksi määräytyisi 150 euroa.

  • Palvelusetelin arvo, jonka kaupunki maksaa yksityiselle päiväkodille: palvelusetelin enimmäisarvo (3–5 v) 850 € – 150 € = 700 euroa.
  • Palveluntuottaja perii asiakkaalta 150 euroa asiakasmaksuna sekä erikoistumislisän 0–30 euroa.
  • Asiakasmaksuksi muodostuu asiakkaalle 180 euroa.

  Arvion varhaiskasvatusmaksusta eli palvelusetelin omavastuuosuudesta voi laskea Hakuhelmen laskurilla.

  Palvelusetelin arvosta ja omavastuuosuudesta toimitetaan kirjallinen ilmoitus sekä perheelle että päiväkodille. Päiväkodille ei toimiteta perheen tulotietoja.

 • Palvelusetelipaikan irtisanominen tehdään  päiväkodin johtajan kautta täyttämällä palveluseteliliite (huomioiden jokaisen päiväkodin oma irtisanomisaika). Päiväkodin johtaja toimittaa allekirjoitetun liitteen Keravan kaupungin palveluohjaukseen.