Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja, voi saada yksityisen hoidon tukea.

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan päiväkodista. Perhe ja päiväkoti sopivat varhaiskasvatuksen ehdoista kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään myös asiakasmaksu. Perhe voi hakea Kelalta asiakasmaksuja varten yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Tuet maksetaan suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Lue lisää yksityisistä päiväkodeista.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, hoitolisä ja Keravan kuntalisä

Hoitorahan suuruus on 178,32 e/kk/lapsi tai 67,92 e/kk/lapsi, kun lapsi on esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa.

Hoitolisän määrä on enintään 155,24 e/kk/lapsi. Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot.

Yksityisen hoidon tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Palvelun tarve alle 3-vuotiaat

  • Varhaiskasvatus yli 25 tuntia viikossa: 560 euroa/kk
  • Varhaiskasvatus alle 25 tuntia viikossa: 115 euroa/kk

Palvelun tarve yli 3-vuotiaat

  • Varhaiskasvatus yli 25 tuntia viikossa: 380 euroa/kk
  • Varhaiskasvatus alle 25 tuntia viikossa: 43 euroa/kk
  • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus: 170 euroa/kk

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

  • jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa
  • jos lapsi on palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa yksityisessä varhaiskasvatuksessa
  • jos vanhempi asuu eri taloudessa kuin lapsi
  • samasta lapsesta, josta maksetaan vanhempainpäivärahaa. Tämä ei koske sisaruksia.
  • lapsesta, joka oleskelee ulkomailla yli kolmen kuukauden ajan.

Kelan sivuilta saat lisätietoja aiheesta.