Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä yksityisessä päiväkodissa järjestettävään varhaiskasvatukseen

Perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja, voi saada yksityisen hoidon tukea.

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan päiväkodista. Perhe ja päiväkoti sopivat varhaiskasvatuksen ehdoista kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään myös asiakasmaksu. Perhe voi hakea Kelalta asiakasmaksuja varten yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Tuet maksetaan suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Lue lisää yksityisistä päiväkodeista.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, hoitolisä ja Keravan kuntalisä

Hoitorahan suuruus on 192,28 euroa kuukaudessa per lapsi tai 70,75 euroa kuukaudessa per lapsi, kun lapsi on esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa.

Hoitolisän määrä on enintään 161,69 euroa kuukaudessa per lapsi 28.2.2023 saakka. Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisän määrä on 1.3.2023 alkaen 265,85 euroa kuukaudessa.

Yksityisen hoidon tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Keravan kuntalisä – palvelun tarve alle 3-vuotiaat

  • Varhaiskasvatus yli 25 tuntia viikossa: 560 euroa kuukaudessa.
  • Varhaiskasvatus alle 25 tuntia viikossa: 115 euroa kuukaudessa (haetaan kaupungilta). Lomake hakemiseen

Keravan kuntalisä – palvelun tarve yli 3-vuotiaat

  • Varhaiskasvatus yli 25 tuntia viikossa: 380 euroa kuukaudessa.
  • Varhaiskasvatus alle 25 tuntia viikossa: 43 euroa kuukaudessa (haetaan kaupungilta). Lomake hakemiseen
  • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus: 170 euroa kuukaudessa.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

  • jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa
  • jos lapsi on palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa yksityisessä varhaiskasvatuksessa
  • jos vanhempi asuu eri taloudessa kuin lapsi
  • samasta lapsesta, josta maksetaan vanhempainpäivärahaa. Tämä ei koske sisaruksia.
  • lapsesta, joka oleskelee ulkomailla yli kolmen kuukauden ajan.

Kelan sivuilta saat lisätietoja aiheesta.