Nuori jalkapalloilija seisoo kädet ylhäällä maalin edessä.

Tutustu Keravan palveluverkkosuunnitelmaan!

Palveluverkkosuunnitelma esittelee kaupungin keskeisimmät palvelut sekä niihin liittyvät kehittämistoimet ja investoinnit. Suunnitelma on nähtävillä 31.3.–28.4.2023.

Palveluverkkosuunnitelmassa Keravan kaupunki viestii olemassa olevista palveluista, niiden kehittämisestä sekä tulevista investoinneista. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain ja se toimii pohjana kaupungin talousarvion laatimisessa.

Keravan palveluverkko rakentuu hyvin sijoitelluista, saavutettavissa olevista lähipalveluista sekä kaupunkiympäristössä olevista ja kaikkien käyttöön tarkoitetuista palveluista. Palveluverkko sisältää viiden ja kymmenen vuoden sisällä tehtäviä investointeja.

Keravalla on kattavat ja laadukkaat lähipalvelut myös tulevaisuudessa. Tulevia investointeja ovat esimerkiksi Keskuskoulun peruskorjaus, Killan koulun rakennuksen korvaaminen uudella ja nykyisen liikuntasalin peruskorjaus sekä päiväkotien peruskorjaukset. Liikuntapalveluja kehitetään jäähallin korjauksella sekä maauimalan peruskorjauksella. Lisäksi kaupunki etsii uutta isompaa nuorisotilaa Keskustan alueelta.

Kaupunkitilassa olevia palveluita ovat kirjasto, museot, viheralueet, puistot ja arkiliikkumisen paikat. Keravalla kulttuuri näkyy kaupunkitilassa. Keravan museoiden ja kaupunginkirjaston toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Merkittävimmät uudistukset liittyvät kirjaston palvelualueen uudistukseen ja virtuaalimuseon kehittämiseen yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Kaupungin tavoitteena on edistää kuntalaisten mahdollisuuksia arkiliikuntaan muun muassa kunnostamalla ulkoliikuntapaikkoja, luomalla uusia ulkoliikuntamahdollisuuksia uusien ulkoilureittien kautta sekä lisäämällä penkkejä arkiliikkumisreittien varrelle. Keskeisiä lähivuosien investointeja ovat Kivisillan uuden puistoalueen rakentaminen ja alueelle sijoittuvan jokivarsireitin jatkaminen pohjoiseen. Saviolle on suunnitteilla myös uusi koirapuisto ja Pihkaniittyyn nuotiopaikka.

Palveluverkon investoinnit seuraavan 10 vuoden aikana ovat yhteensä noin 66 miljoonaa euroa. Merkittävä osa ohjautuu kasvatuksen ja opetuksen palveluihin, kuten koulujen ja päiväkotien uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin.

Palveluverkkosuunnitelma nähtävillä huhtikuussa 2023

Kaupunki päivittää Keravan palveluverkkoa keväällä 2023. Palveluverkkosuunnitelma on nähtävillä 31.3.–28.4.2023. Nähtävilläolon aikana kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja.

Tutustu palveluverkkosuunnitelmaan verkossa alla olevan linkin kautta. Suunnitelmaan liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää nähtävilläolon aikana sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kerava.fi.

Nähtävilläolon aikana kaupunki lähettää palveluverkkosuunnitelman myös kaupungin lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille lausuntojen esittämistä varten. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa touko-kesäkuussa 2023.

Lisätietoja palveluverkkosuunnitelmasta antaa yleissuunnittelupäällikkö Emmi Kolis puhelimitse 040 318 4348 tai sähköpostitse emmi.kolis@kerava.fi.