Kerava 100 -juhlavuoden ympäristöteko: Keravanjoki alkaa tästä -kampanja

Kaupunkitekniikan ja kuvataidekoulun yhteisessä projektissa kannustetaan kaupunkilaisia vaalimaan Keravanjoen ympäristön puhtautta heittämällä roskat roskiin. Asiasta muistutetaan sadevesikaivojen ympärille asennettavien tarrojen avulla.

Keravan kaupunkitekniikka ideoi yhdessä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa hulevesiviemäreihin kytkeytyvän tarrakampanjan, jonka nimi on Keravanjoki alkaa tästä. Kampanjalla halutaan muistuttaa siitä, että kaikki roskat, tupakantumpit ja purkat, jotka heitetään kaduille, päätyvät sadevesikaivojen kautta vesistöihin.

Kampanja liittyy juhlavuoden 100 ilmasto- ja ympäristötekoa -haasteeseen ja sillä kannustetaan säilyttämään Keravanjoen ympäristö kaikille mukavana virkistysalueena.

Eri kaupunginosissa olevien kaivonkansien ympärille asennetaan touko-kesäkuun aikana isokokoisia tarroja. Tarrat tulevat keskeisille jalankulku- ja pyöräilyalueille ja niitä voi bongata ympäri Keravaa.

Kaivonkansitarroja löytyy myös heinä-elokuun vaihteessa Keravan kivisillasta, Uuden ajan rakentamisen festivaalialueelta, jossa tarrat muistuttavat kävijöitä Keravanjoen herkästä luonnosta ja eläimistöstä.

Keravan kuvataidekoululaiset osallistuivat tarrojen ideointiin ja taiteelliseen toteutukseen

Tarrojen ideointiin ja toteuttamiseen otettiin mukaan Keravan kuvataidekoulun lapset ja nuoret.

Eri ikäiset oppilaat perehtyivät Suomen kaloihin ja muihin vedessä viihtyviin eläimiin sekä mielikuvitushahmoihin. Tämän jälkeen oppilaat taiteilivat pisaran muotoisiin pohjiin vahaliiduilla ja tusseilla sekä akvarelli- ja akryyliväreillä tarrojen kuvituskuvia. Teokset valokuvattiin, minkä jälkeen ne siirrettiin digitaalisesti tarroihin.

Oppilaiden teoksissa Keravanjoen vesi on niin kirkasta, että siinä uivat kalat ja muut eliöt näkyvät ohikulkijoille, joille huudellaan: ”Roskat roskiin!”

Avo-ojat ja hulevesiviemärit toimivat osana verkostoa, joiden kautta niihin kuulumattomat ainekset päätyvät loppujen lopuksi aina isompiin vesistöihin. Hulevedet eivät siis mene jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Tästä muistutuksena kuvataidekoulun oppilaiden tuotoksissa on yhteinen viesti: ”Älä roskaa vesistöä”.

Kuvia nuorten taiteilijoiden töistä

Kuva: Keravan kuvataidekoulu

Kuva: Keravan kuvataidekoulu

Uutiskuva: Mainoste Print Oy.