Keravan kirjaston käyttö kasvoi vuonna 2022

Keravan kirjaston laina- ja kävijämäärät kasvoivat huomattavasti vuoden 2022 aikana.

Kirjastojen käyttö on koronan jäljiltä palautumassa normaaliksi. Myös Keravalla laina- ja kävijämäärät kasvoivat huomattavasti vuoden 2022 aikana, koska alkuvuoden jälkeen kirjastopalveluihin ei enää kohdistunut koronaan liittyviä rajoituksia.

Fyysisiä käyntejä kirjastossa oli vuoden aikana 316 648 kappaletta, mikä on 31 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Lainoja kertyi vuoden aikana 579 999 kappaletta, mikä tarkoittaa 6 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Kirjastossa järjestettiin yhteensä 409 tapahtumaa, joihin osallistui yli 15 000 asiakasta. Suurin osa tapahtumista järjestettiin yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kirjastossa järjestetään säännöllisesti esimerkiksi kirjailijavierailuja, elokuvanäytöksiä, Runomikki-tapahtumia, satutunteja, pelitapahtumia, sateenkaarinuorten iltoja, muskareita, lukukoirakäyntejä, luentoja, keskustelutilaisuuksia, konsertteja ja muita musiikkitapahtumia. Lisäksi kirjasto tarjoaa tiloja eri harraste- ja opintoryhmille.

Yhteistyötä lukutaitojen tukemiseksi

Kirjaston järjestämiin käyttäjäkoulutuksiin ja kirjavinkkauksiin osallistui yhteensä 1687 asiakasta, joista suurin osa oli alle 18-vuotiaita. Käyttäjäkoulutusten aiheina olivat mm. tiedonhaku, digiteknologian käyttö ja monipuoliset lukutaidot. Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lasten ja nuorten lukutaitojen tukemiseksi.

Kirjastolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa

Suomen kirjastoseuran tammikuussa 2023 teettämän tutkimuksen mukaan neljäsosa suomalaisista uskoo käyvänsä kirjastossa tänä vuonna enemmän kuin edellisvuonna.

Tutkimuksesta käy ilmi, että kirjastojen merkitys lasten lukutaidon tukijana on korvaamaton. Noin kaksi kolmesta lapsiperheellisestä oli käynyt lapsen tai lasten kanssa kirjastossa. Suomalaiset kokevat, että kirjastolla on yhteiskunnassa merkittävä rooli. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että kirjasto auttaa löytämään luotettavaa tietoa. Lue lisää tutkimuksesta STT Infon sivuilta.