Lukiolaisten elokuvaprojektin suunnittelukokous.

Eeva ja Unto Suomisen stipendirahaston opintoapurahojen hakeminen

Opintoapurahojen hakeminen

Eeva ja Unto Suomisen stipendirahasto myöntää vuosittain opintoapurahaa opiskeluun Työväen Akatemiassa, ammattiopistoissa ja lukioissa. Apurahaa voivat saada keravalaiset varattomat ja vähävaraiset, vähintään kaksi vuotta Keravalla asuneet henkilöt.

Opintoapurahaa voivat hakea opintonsa aloittavat ja niitä jatkavat henkilöt. Apurahaa voi saada opiskelusta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi matkakustannuksiin, opintomatkoihin, pääsykoekustannuksiin, itse maksamiinsa opiskeluvälineisiin, itse maksamiinsa opintoihin omassa oppilaitoksessa tai muissa oppilaitoksissa niiltä osin, kun ne liittyvät opiskelijan menossa oleviin omiin opintoihin.

Stipendi voidaan myöntää lukuvuoden 2023–2024 aikana toteutuneisiin tai toteutuviin kustannuksiin.

Kuulutus: Eeva ja Unto Suomisen stipendirahasto, opintoapurahojen hakeminen (pdf).

Hakuaika ja hakuohjeet

Vuoden 2024 stipendien hakuaika on 11.03.2024 – 22.04.2024.

Täytä hakemus ja postita se sekä hakemuksen mukaiset liitteet oheiseen osoitteeseen.

Hakulomake: Opintoapurahan hakulomake (pdf).

Hakemuksen toimitus

Keravan lukio
Suomisen stipendirahasto
Rehtori Pertti Tuomi
Keskikatu 5
04200 Kerava

Hakemuksen sekä liitteet voi myös laittaa hakuaikana sähköpostitse osoitteeseen:
pertti.tuomi@kerava.fi

Lisätietoja

Pertti Tuomi
pertti.tuomi@kerava.fi

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.