Keravalle uusi osallisuusohjelma – Osallistu asukastyöpajaan 5.10.2023!

Osallisuus on yksi Keravan kaupunkistrategian arvoista. Tämä tarkoittaa sitä, että Kerava pyrkii edistämään osallisuutta ja vuorovaikutusta niin asukkaiden, järjestöjen, yritysten kuin muiden sidosryhmien kanssa. Tule mukaan asukasiltaan 5.10.2023 klo 17–19 keskustelemaan ja vaikuttamaan osallisuusohjelman sisältöön!

Keravalle laaditaan parhaillaan osallisuusohjelmaa, jossa määritellään kaupunkitasoiset tavat toteuttaa osallisuutta ja vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa Keravalla halutaan lisätä osallisuuden vaikuttavuutta eli sitä, että asukkaiden mielipiteet otetaan paremmin huomioon kaupungin suunnitelmissa ja päätöksenteossa.

Osallisuusohjelman taustalla asukas- ja yhdistyskysely

Osallisuusohjelman valmistelu käynnistettiin keväällä 2023 asukas- ja yhdistyskyselyllä. Kyselyyn saatiin yhteensä noin 370 vastausta. Vastauksia saatiin erityisesti Kalevan, Keskustan ja Savion kaupunginosista.

Vastaajat näkivät nykyisistä osallisuuden tavoista tärkeimmiksi kaupungin verkkosivut, kuulemis- ja asukastilaisuudet, kyselyt ja somekanavat. Osallisuuden nykytila nähtiin Keravalla pääosin hyvänä, joskin osassa vastauksissa osallisuustoiminnan nähtiin heikentyneen viime vuosina.

Kehittämistarpeeksi nousi erityisesti se, että asukkaiden osallistumisen tulee vaikuttaa ja näkyä tehtävissä päätöksissä. Myös tiedonsaannin merkitystä korostettiin.

Keravalaiset nimesivät erityisesti kirjaston, kaupunkitapahtumat ja kaupungin tilat tärkeimmiksi osallistumisen paikoiksi. Asukkaat haluaisivat osallistua suoraan erityisesti infrapalveluiden, kaavoituksen ja liikuntapalveluiden kehittämiseen.

Avoimissa vastauksissa nousi esiin se, että kaupunkilaiset toivovat vuorovaikutteista ja monikanavaista viestintää, joka huomioi eri kielet ja ikäryhmät. Myös alueellisia tapahtumia ja talkoita sekä yhteisöllisiä matalan kynnyksen tiloja toivottiin lisää.

Osallisuusohjelma asetetaan nähtäville

Keravan osallisuusohjelman luonnoksessa on hyödynnetty asukas- ja yhdistyskyselyn tuloksia. Osallisuusohjelman luonnokseen on koottu keskeiset osallisuuden tavat ja avattu, millä tavalla osallisuutta toteutetaan.

Osallisuusohjelma asetetaan nähtäville 25.9.–3.11.2023 väliseksi ajaksi. Ohjelmaluonnos on nähtävillä Keravan asiointipisteellä, joka sijaitsee Sampolan ensimmäisessä kerroksessa osoitteessa Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava ja kaupungin verkkosivuilla: osallisuusohjelmaluonnos (pdf)

Voit kommentoida osallisuusohjelmaa lähettämällä sähköpostiviestiä osoitteeseen: kirjaamo@kerava.fi.

Asukkaille ja luottamushenkilöille järjestetään nähtävilläoloaikana keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa kehitetään yhdessä osallisuusohjelman sisältöä ja kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä, kommentteja ja ideoita osallisuusohjelman jatkovalmistelua ja toimialojen osallisuustyön kehittämistä varten.

KESKUSTELUTILAISUUS
AIKA: 5.10.2023 klo 17–19
PAIKKA: Keravan kirjaston Pentinkulma-Sali.
Voit osallistua tilaisuuteen myös Teamsin välityksellä.

Katso lisätietoja tapahtumakalenterista.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja osallisuusohjelmasta antavat:
Emmi Kolis, yleissuunnittelupäällikkö, 040 318 4348, emmi.kolis@kerava.fi
Elina Heikkinen, erityissuunnittelija, 040 318 4508, elina.heikkinen@kerava.fi